Poikkileikkaukset 2000

Kruununhaka

Tutki miten elämä Kruununhaassa muuttunut 1950-luvun jälkeen?
Ketkä asuvat Kruununhaassa? Eläkeläiset, lapsiperheet, sinkut?
Millainen on koti varustukseltaan? Poikkeaako se lähiökodista?
Entä pihapiiri? Ovatko autot vallanneet pihan vai istutukset ja pihakalusteet?

Kaupungin laita

Missä on kaupungin laita? Vuosaari, Viikki vai Ruoholahti?
Ketkä siellä asuvat?
Onko uusien kaupunginosien ympäristössä jotain erityistä?
Miten ympäristöasiat on otettu huomioon alueiden suunnittelussa?

Arjen ja vapaa-ajan ympäristö

Miten kruununhakalainen, viikkiläinen tai vuosaarelainen viettää vapaa-aikaansa lähiympäristössään tai muualla Helsingissä verrattuna aiempaan?
Mikä merkitys liikenteellä on tämänpäivän kaupungissa?

Oma ympäristösi

Millainen on oma arjen ja vapaa-ajan ympäristösi?

Lisäkysymyksiä

TERVEYS: Kullakin ajanjaksolla on omat “elintasosairautensa”. Mihin sairauksiin ihmiset kuolevat vuonna 2000? Mitä keinoja esitetään tilanteen parantamiseksi?

VESIHUOLTO: Miten kaupungin vesihuolto on hoidettu uuden vuosituhannen alussa? Mitä ongelmia on esiintynyt ja miksi?

JÄTEHUOLTO: Mitä jätteitä syntyy kotitalouksissa ja miten niitä käsitellään kotona, pihapiirissä ja kaupungissa? Hyvät ja huonot puolet? Mitä ongelmia jätteiden käsittelystä aiheutuu? Esimerkkejä, tapauksia.

ENERGIA: Miten ja mihin kotona käytetään energiaa? Kuinka paljon keskimääräinen sähkönkulutus on henkilöä kohti vuorokaudessa?

LIIKENNE: Onko kasvavasta liikenteestä haittoja? Mitä ja miten niihin on reagoitu?

VAPAA-AIKA: Missä ja miten vapaa-aikaa vietetään? Ulkoilun ja urheilun merkitys. Mikä merkitys virkistysalueilla on kaupunkilaisille ja suunnitellussa?

ARJEN YMPÄRISTÖ: Minkälainen uusien asuinalueiden pihapiiri on? Mikä on sinulle tärkeää omassa arkiympäristössäsi?

MUISTITIETO: Toteuta kysely kotitalouden arkeen ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista.