Poikkileikkaukset: lähdekirjallisuus

Arjava, Hellevi. Kiltti tyttö Katajanokalta.Tammi, Helsinki 1999.

Astikainen Riitta, Heiskanen, Riitta &Kaikkonen Raija, Elämää lähiössä. Helsingin Sanomat 1997

Berghom, Katri. Kuultua ja elettyä – muistelmia vuosien takaa. Otava, Helsinki 1944..

Berghom, Katri. Paljon toivoa, paljon toteutumista:1900-1910. Otava, Helsinki 1946.

Betoni Suomessa 1860-1960, Kirj. Hurme, Riitta… et al. Suomen betoniyhdistys ry. 1991.

Boken om Helsingfors, red. av Allardt, Marita. Helsingforssamfundet, Helsingfors 1937.

Carpelan, Anna, Yleiset kaivot Helsingissä 1800-luvulla. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 1/1998.

Energia Suomessa: tekniikka, talous ja ympäristövaikutukset, Toim. Kara, Mikko…et al. Edita, Helsinki 1999.

Hackzell, Kaija. Vanhaa taloa rakennetaan yhä – satavuotias Nylandsgatan 23.

Hakkarainen, Helena, Pitkänsillan pohjoispuolen teollisuusalueiden syntyvaiheista ja rakentumisesta. Narinkka 1982.

Heikkinen, Sakari, Kulutus Suomessa autonomian jälkipuoliskolla. Kirjassa: Kun yhteiskunta muuttuu, Historiallinen arkisto 76. Helsinki 1981.

Helsingin historia vuodesta 1945, OsaI: Väestö, kaupunkisuunnittelu ja asuminen, elinkeinot, Turpeinen Oiva, Herranen Timo &Hoffman Kai. Helsingin kaupunki 1997.

Helsingin kaupungin historia II,(1721-1809). Hornborg,Eirik, SKS kirjapaino, Helsinki 1950.

Helsingin kaupungin historia III.

Helsingin kaupungin historia IV/1

Helsingin kaupungin historia IV/2,jälkimäinen nide. åströn, Sven-Erik: Kaupunki yhteiskunta murrosvaiheessa, SKS kirjapaino 1956.

Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1999. Helsingin kaupungin tietokeskus 1999.

Helsingin opas. Toim. etelä-suomalainen osakunta. WSOY 1910.

Helsinki alueittain 2000. Helsingin kaupungin tietokeskus 2000.

Helsinki tilastoina 1800-luvulta nykypäivään. Helsingin kaupungin tietokeskus, tilastoja 15. Helsinki 2000.

Hemma bäst – minnen frÅn barndomshem i Helsingfors, åström Anna-Maria & Sundman Maud. Svenska litteratursällskapet i Finland 1990.

Hentilä, Marja-Liisa, Keikkavaaka ja koussikka. Kaupan työ ja tekijät 1800-luvulta itsepalveluaikaan. Edita 1999.

Herranen, Timo, Hevosomnibusseista metroon. Vuosisata Helsingin joukkoliikennettä. Helsingin kaupungin julkaisuja no 39, 1988.

Hietala, Marjatta, Innovaatioiden ja kansainvälistymisen vuosikymmenet. Tietoa, taitoa, asiantuntemusta. Helsinki eurooppalaisessa kehityksessä 1875-1917. Suomen historiallinen seura, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 1992.

Hjelt, August, Asunto- ja vuokraoloista Helsingissä .Helsinki 1904.

Häggman, Kaj, Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. SHS Historiallisia tutkimuksia 179. Helsinki 1994.

Häyrynen, Maunu. Maisemapuistosta reformipuistoon – Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle. Helsinki-Seura 1994.

Kantahelsingin väestö ensimmäisen muuttoaallon aikana 1870-1900: kehitys kuudessa asuinkorttelissa, Toim. Lehmuskallio, Klaus. Helsinki-Seura, 1976.

Kantakaupungin teollisuusympäristöt. Helsingin Kaupunginmuseo 1995.

Karjanoja, Matti, Rinnastuksia Signe Branderin kuviin Helsingistä. Tammi, Helsinki 1983.

Katainen, Elina & Kauppi, Matti, Huvinsa kullakin: Vapaa-ajan ongelma ja autuus. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo 1993.

Katainen, Elina & Oittinen, Riitta, Naisia työssä. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo 1993.

Katainen, Elina, Suoranta Anu, Teräs Kari ja Valenius Johanna, Koti kaupungin laidalla, Työväestön asumisen pitkä linja. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 1999, Väki voimakas 12.

Klinge, Matti & Kolbe, Laura, Helsinki, Itämeren tytär. Keuruu 1999.

Kortteinen, Timo, Palkkatyöväen rakenteesta v.1850-1913. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja 10, 1980.

Knapas, Terttu, Korkeasaari ja Seurasaari – helsinkiläisten ensimmäiset kansanpuistot.

Koskinen, Juha, Kallion historia. Kallio-seura r.y.- Sörkan Gibat 50 v., Loviisa 1990.

Koskivaara, Lauri, Kun Helsinki oli nuori ja pieni – muistikuvia poikavuosiltani. WSOY, Helsinki 1968.

Koti Helsingissä – urbaanin asumisen tulevaisuuus, toim. Taipale, Kaarin & Schulman Harry. Helsingin kaupungin tietokeskus 1997.

Koti kaupungin laidalla. Työväestön asumisen pitkä linja, toim. Katainen, Elina, Suoranta, Anu & Teräs, Kari & Valenius Johanna. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 1999.

Kotiharjun sauna 1928-1998, toim. Siponen, Satu. Aksidenssi Oy.

Krohn, Aarni, Elämän lomassa. Suomalaisen loman historiaa. Lomaliitto, Helsinki 1991.

Krohn, Aarni, Grönqvistin kivitalo.

Kuisma,Markku,Helsingin pitäjän historia 1550-1713, Gummerus 1990.

Kuisma,Markku,Helsingin pitäjän historia 1713-1865, Gummerus 1991.

Laakkonen Simo, Vesiensuojelun synty -Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 1878-1928. Hanki ja Jää, Gaudeamus 2001.

Laakkonen,Simo, Laurila,Sari, Rahikainen Marjatta(toim.), Nokea ja pilvenhattaroita, Helsinkiläisten ympäristöhistoriaa 1900-luvun vaihteessa, Helsingin kaupunginmuseo, Jyväskylä 1999, 251 s.

Laakkonen,Simo, Laurila,Sari, Kansanen, Pekka, Schulman, Harry (toim.), Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan, Kaupunki ja sen ympäristö 1800- ja 1900-luvulla, Edita/Helsingin kaupungin tietokeskus 2001, 274 s.

Laiva saapui Helsinkiin: Helsingin matkustajalaivaliikenteen kehitys 1830-luvulta nykypäivään.
Raus Publishing 1990.

Lepistö, Vuokko. Joko teillä on priimuskeitin?: Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1994.

Lilius, Henrik, Esplanadi 1800-luvulla. Nyborg 1984.

Litzen, Aulikki & Vuori,Jukka, Helsingin maalaiskunnan historia 1865-1945. Gummerus 1997.

Maunula: kaupunginosa keskuspuiston kainalossa. Maunula-seura ry, Helsinki 1993.

Meurman, Petri, Pirkkola 50 vuotta – Pirkkolan omakotiyhdistyksen historiikki. Helsinki 1991.

Modeen, Gunnar, Elinkustannusindeksi. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 4, Helsinki 1952.

Muisti – Minnet. Helsingin kaupunginmuseo 1997.

MÅrtenson, Gunnar Gustaf, Historiallinen Helsinki. WSOY, Porvoo 1968.

Nainen ja naisen työ Suomessa, toim. Uniooni, naisasialiitto Suomessa. Helsinki 1893.

Nenonen, Kaija, Herrasväen ja työläisten kaupunki. Helsingin vanhoja lortteleita;2. Helsingin Sanomat 1983.

Niiranen, Timo, Miten ennen asuttiin: vanhat rakennukset ja sisustukset. Otava, Helsinki 1981.

Pehkonen, Marja, Kaisaniemi – sydämessä ja syrjässä. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo 1986-1987.

Peltola, Marjatta, Elämää Punavuoressa – Osakeyhtiö 33:n tarina.Helsinki 1993.

Perälä, Tauno, Helsingin maalaiskunnan historia, Tilgmannin kirjapaino, 1965.

Pihlaja Inkeri, Nuoria helsingittäriä. Karisto, Hämeenlinna 1948.

Puhvelista Punatulkkuun, toim. Ollila, Kaija & Toppari, Kirsti. Helsingin vanhoja kortteleita;1. Helsinki 1981.

Puistomuistoja: Tarinoita Helsingin puistoista 1920-1970. Helsingin kaupungin rakennusvirasto, 2000.

Putkonen, Lauri, Domus Litonii 1847-1997. Helsinki 1997.

Pääkaupungin kuva. Memoria 14, Helsingin kaupunginmuseo. Gummerus, Jyväskylä 2000.

Pöyhönen, Jaakko, Voimaa koneisiin, valoa kaduille ja asuntoihin. Teoksessa, Ahonen, Kirsi & Niemi Marjaana Pöyhönen Jaakko, Henkistä kasvua, teknistä taitoa, osa 3. Helsinki eurooppalaisessa kehityksessä 1875-1917. Suomen historiallinen seura, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

Ramsay, Anders, Muistoja lapsen hopeahapsen WSOY, Porvoo 1908..

Raustela, Lasse, Dementjeffin kiwikartano 1885-1985. Helsinki 1990.

Riimala, Erkki, Höyryä Helsingin vesillä – pääkaupungin paikallisliikenteen höyryveneitä ja saaristoreittien matkustajahöyrylaivoja. Art-Print, Helsinki 1987.

Rönkkö, Marja-Liisa & Lehto, Marja-Liisa & Lönnqvist, Bo, Koti kaupungissa. 100 vuotta asumista Helsingissä. Helsinki 1986.

Saros, Heikki, Toikka, Eeva & Lindgren Liisa, Robert Stigellin Haaksirikkoiset – aikaa, aatteita ja elävää kaupunkikuvaa. Helsingin kaupungin taidemuseo 1998.

Schulman, Harry, Alueelliset todelllisuudet ja visiot. YTK täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 18, TKK, Espoo 1990, 222s.

Seitola, Leena , Niklander Kristina & Grönros Jarmo, Helsingin Silakkamarkkinat. Helsingin kaupungin tiedotustoimisto 1996.

Sucksdorff, Vilhelm, Helsingin työväestön asunto-olot.Selonteko työväen asuntotutkimuksesta vuonna 1900.
Helsinki 1904.

Sundman, Mikael, Kaupungin rakentumisen vaiheet. Tutkielma Helsingin kaupunkirakenteen muodostumisesta ja väestörakenteen vaiheista. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 1983.

Suomalaisen työn historiaa : korvesta konttoriin, toim. Raimo Parikka. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 730, Hämeenlinna 1999.

Suomen vuosisata, toim. Andreasson, Kristiina & Helin, Vesa. Tilastokeskus, Helsinki 1999.

Sörnäisten eteläosan teollisuuskorttelit: rakennushistoriallinen selvitys. Helsingin kaupunginmuseo 1985.

Suolahti, Eino, Helsingin neljävuosisataa, Otava, 1972.

Toivanen, Minna, Helsinkiläistyöläisten ruokakulttuurista. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo 1990.

Topelius, Zacharias, Muistiinpanoja vanhasta Helsingistä. Kootut teokset. WSOY 1932.

Tuomi, Marja-Liisa, Tallgrenin villat – Teollistuvan Helsingin työläiskasarmit. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo 1990.

Tuntematon työläisnainen, toim. Laine, Leena & Markkola, Pirjo. Vastapaino, Tampere 1989.

Turpeinen Oiva. Energiaa pääkaupungille. Sähkölaitostoimintaa Helsingissä 1884-1984. Weilin+Göös, Espoo 1984.

Työtilastoa IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsiammattiliikkeiden työajasta, toim. Snellman, G. R. 1910.

Työväenasunnot – näyttely, teksti Härö, Merja. Suomen rakennustaiteen museo 1981.

Täysiä vuosia – 1950 muotokuva, toim. Haavikko, Anna-Liisa. Art House, Helsinki 1999.

Vainio, Sinikka, Helsinkiläisten ruokaperinettä Muistelmien pohjalta. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo 1990.

Waris, Heikki, Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Helsinki 1932.

Waronen, Jenny Emilia, Elämää Helsingissä 1800-luvulla. Narinkka. Helsingin kaupunginmuseon vuosikirja 1991.

Wickberg, Nils Erik, Privathus i Kronohagen i Helsingfors under empiretiden. Helsingfors-samfundet, Helsingfors 1978.

åström, Anna-Maria, Olsson, Pia & Kivistö, Jorma, Elämää kaupungissa: Muistikuvia asumisesta Helsingin keskustassa; Lapsuuden- ja muoruudenkuvauksia sotienjälkeiseltä ajalta Helsingin keskustasta, Kaartinkaupunginsta ja osasta Kamppia. Helsingin kaupunginmuseo 1998.

åström, Sven-Erik, Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors. Studier i stadens inre differentiering 1810-1910. Helsingfors 1957.