Jane and Aatos Erkko Foundation Awards 1.25 million for Hereditary Cancer Research

Prof. Päivi Peltomäki (PI) together with Prof. Minna Nyström (Co-PI) and Prof. Jukka-Pekka Mecklin (Co-PI) were nominated by Jane and Aatos Erkko Foundation to receive a grant of 1.25 million euro for their joint interdisciplinary research to recognize molecular mechanisms of hereditary cancer susceptibility in association with lifestyle and diet in aim to improve diagnosis and cancer prevention.

Announcement in Finnish:

Perinnöllinen syöpä (Lynchin oireyhtymä) syövänkehityksen ja -ehkäisyn mallina

Jane ja Aatos Erkon Säätiö on myöntänyt merkittävän (1.25 miljoonan euron) apurahan professorien Päivi Peltomäen, Minna Nyströmin ja Jukka-Pekka Mecklinin johtamalle poikkitieteelliselle hankkeelle.

Syövän synty nähdään pääsääntöisesti joko elintavoista tai synnynnäisestä alttiudesta johtuvaksi. Elintapatekijöiden vaikutusta on edelleenkin vaikea tutkimuksellisesti konkretisoida. Tuoreet tutkimuslöydöksemme kuitenkin paljastivat, että elintapatekijät kuten ravinto ja liikunta näyttävät vaikuttavan myös perinnöllisen syövän syntyyn. Tässä tutkimuksessa pyritään yhdistämään eri lähestymistapoja ja käyttämään pitkään tunnettua periytyvää suolisyöpäalttiutta syövän syntymekanismien ja ehkäisyn mallina ja vertaamaan havaintoja niihin suolisyöpiin, joiden ajatellaan syntyvän ei-periytyvästi.

Tutkimusprojekti selvittää, miksi alttius sairastua paksusuolisyöpään vaihtelee yksilöllisesti, mitkä ovat kasvaimen molekyyli- ja kudostason syntymekanismit ja miten kehittyminen syöväksi voidaan estää. Tieteellisten tavoitteiden ohella tutkimuksella on tärkeä kansanterveydellinen päämäärä: tehostaa paksusuolisyövän ehkäisyä alttiuden varhaisen tunnistamisen ja omien elintapavalintojen kautta.

Erkko2016