Publications

A Peer-reviewed scientific articles

 1. Saarikkomäki, Elsa (2017). Young people’s conceptions of trust and confidence in the crime control system: Differences between public and private policing. Online first, Criminology & Criminal Justice. DOI: 10.1177/1748895817700695.
 2. Saarikkomäki, Elsa (2016). Perceptions of Procedural Justice among Young People: Narratives of Fair Treatment in Young People’s Stories of Police and Security Guard Interventions. British Journal of Criminology, 56: 1253–1271.
 3. Saarikkomäki, Elsa & Kivivuori, Janne (2016). Encounters between security guards and young people: the extent and biases of formal social control. Policing and Society, 26: 824–840.
 4. Saarikkomäki, Elsa & Kivivuori, Janne (2013). Young People as Objects of Police Control in a Nordic Context: Who Are the Socially Visible Targets? European Journal on Criminal Policy and Research, 19: 351–368.
 5. Saarikkomäki, Elsa (2016). Nuorten näkökulmia onnistuneisiin kohtaamisiin vartijoiden ja poliisien kanssa. In Lampela, Pauliina, Leppävuori, Mikko & Puomilahti, Ilkka (eds.) Hengailua, kohtaamisia ja yhdessä olemista. Nuoruuden elementtejä ja työmuotoja julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. (pp. 174–185) Kuopio: Nuorten Palvelu ry.

B Non-refereed scientific articles

 1. Saarikkomäki, Elsa & Honkatukia, Päivi (2017). Nuorten kohtaaminen vartiointityössä – kontrollia, huolenpitoa, turvaa vai näitä kaikkia? [Encountering young people in security guards’ work – control, care, safety or all of these?] In T. Hoikkala & J. Kuivakangas (eds.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. (pp. 172–182) Humanistinen ammattikorkeakoulu: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 42. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196.
 2. Saarikkomäki, Elsa (forthcoming). Perceptions of trust in policing among ethnic minority youth in Finland. Scandinavian Research Council’s 59th Research seminar report.
 3. Saarikkomäki, Elsa (2016). Young people’s conceptions of trust in public and private policing. Scandinavian Research Council’s 58th Research seminar report.
 4. Saarikkomäki, Elsa (2013). Changing culture of social control – Self-reported security guard contacts of young people. Scandinavian Research Council’s 54th Research seminar report.
 5. Kainulainen, Heini & Saarikkomäki, Elsa (2011). Dopingrikokset käräjäoikeusaineiston valossa. [Doping crimes in the Finnish district courts] In Kainulainen, Heini: Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa. Helsinki: National Research Institute of Legal Policy research communications 110, 43–80.
 6. Saarikkomäki, Elsa (2011). Dopingaineiden käytön yleisyys Nuorisorikollisuuskyselyn valossa. In Kainulainen, Heini: Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa. Helsinki: National Research Institute of Legal Policy research communications 110, Liite 1, 81–83.
 7. Saarikkomäki, Elsa (2011). Encounters between young people, police and security guards in Finland. Scandinavian Research Council’s 53rd Research seminar report.
 8. Saarikkomäki, Elsa (2010). Young people and police control. Scandinavian Research Council’s 52nd Research seminar report.

C Scientific books (monographs)

 1. Kainulainen, Heini & Saarikkomäki, Elsa (2014). Rikosprosessi väkivaltarikosten uhrien näkökulmasta. [Perceptions of criminal justice processes among victims of violent crimes] Helsinki: National Research Institute of Legal Policy research communications 126.
 2. Saarikkomäki, Elsa (2010). Nuoriin kohdistuva poliisikontrolli kyselytutkimuksen valossa. [Abstract: The prevalence and correlates of being targeted for police control among Finnish Adolescents] Helsinki: National Research Institute of Legal Policy research communications 106.

D Publications intended for professional communities

 1. Saarikkomäki, Elsa (2017). Moni nuori on kokenut poliisien ja vartijoiden puuttumistoimenpiteitä. Konflikteja voidaan välttää nuorta kunnioittavalla kohtelulla. Haaste 3/2017.
 2. Kainulainen, Heini & Saarikkomäki, Elsa (2014). Väkivaltarikosten uhrit tyytyväisiä rikosprosessiin. Haaste 4/2014.

G Theses

 1. Saarikkomäki, Elsa (2017). Trust in Public and Private Policing: Young People’s Encounters with the Police and Private Security Guards. Research Report 3, Helsinki: University of Helsinki, Institute of Criminology and Legal Policy. (Doctoral dissertation, article)
 2. Saarikkomäki, Elsa (2010). Nuoriin kohdistuva poliisikontrolli leimaamisteorian näkökulmasta. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto