Näkökulmia Viron yhteiskuntaan

KURSSIN NIMI:Näkökulmia Viron nyky-yhteiskuntaan 

LAAJUUS: 4 op

VASTUUHENKILÖT: Dos. Markku Lonkila, HY, sosiologia, 19123962, markku.lonkila@helsinki.fi  (kurssin suunnittelu ja vetäminen), Minna Anttila, Aleksanteri-instituutti Minna.Anttila@Helsinki.Fi  (hallinto ja käytännön asiat)

OPETUSKIELET: Suomi ja englanti 

SISÄLTÖ:Vierailuluentosarja, jonka tarkoituksena on antaa yleiskuva Viron historiasta, poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kehityksestä sekä nyky-Viron arkipäivästä. 

SUORITUSTAPA:Osallistuminen luennoille ja annetun oheiskirjallisuuden tenttiminen 

LUENTOAIKA JA PAIKKA Maanantaisin klo 14.15-16 Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium IV (Fabianinkatu 33) 

ILMOITTAUTUMINEN:Minna.Anttila@Helsinki.Fi  (23.1.2009 mennessä) 

PÄIVITETTY LUENTOAIKATAULU JA KORVAAVUUDET: Ks. Weboodin kurssikuvaus.  

TENTTI 20.4.

UUSINTATENTTI 11.5.

TENTITTÄVÄ KIRJALLISUUS:

1. Alapuro, Risto (2003): ‘Estonian Views of Collective Action and Democracy. Journal of Baltic Studies vol 34, no 4, pp. 457-469.

2. Assmuth, Laura (2009): Kalastajakylä, kolhoosikylä, turistikylä, lähiö: saarenmaalainen Nasvan kylä Viron murrosajassa. Oheislukemistoteksti kurssille ’Näkökulmia nyky-Viron yhteiskuntaan.’

3. Bennich- Björkman, Li (2007): ‘The Cultural Roots of Estonia’s Successful Transition: How Historical Legacies Shaped the 1990s’ East European Politics and Societies, vol 21, no 2, pp. 316-347.

 4. Zetterberg, Seppo (2007) Viron historia. Sivut 485-739.

5. Sofi Oksanen (2008) Puhdistus.

MUUTA OHEISKIRJALLISUUTTA (EI TENTTIIN!)

Huomaa myös että torstaisin klo 18.15-19.45 pidetään Tuglas-seuran luentosarja Etelä-Virosta (Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, Auditorium XV. Ohjelmasta ks. http://www.tuglas.fi/tapahtumia/etela-viro.html 

© 2020 A MarketPress.com Theme