ET luokanopettajan sivuaineena (tieteenalaa tukevina opintoina)

Elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot (30 op/30 op + 30 op = 60 op)

luokanopettajaopiskelijan näkökulmasta

 

Mitä on elämänkatsomustieto ?

Elämänkatsomustieto (ET) on monitieteinen oppiaine, joka on tullut Suomen kouluihin vuonna 1985. Se on oppiaine, jota yleissivistävässä koulutuksessa eli perusopetuksessa ja lukiossa opetetaan uskonnon sijasta ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille.

 

Mitä ovat ET:n tieteenalaa tukevat (eli sivuaine-)opinnot?

Helsingin yliopistossa elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä sosiaali- ja kulttuuroantropologian opinnoista. Elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot (30 tai 60 op) on Helsingin yliopiston opiskelijoille vapaa kokonaisuus, johon otetaan kaikki halukkaat. Iso Pyörä -uudistuksen jälkeen terminologia on muuttunut niin, että termi on tieteenalaa tukevat opinnot. ET:n kaltainen monitieteinen kokonaisuus lienee kuitenkin edelleen luontevaa jäsentää sivuaineena.

 

Elämänkatsomustiedosta voi suorittaa seuraavat oppimäärät

 • perusopinnot (30 op)
 • perus- ja aineopinnot (30+30 op=60 op antaa aineenopettajan pätevyyden)

(huom: useissa opettajankoulutuksen dokumenteissa mainitaan ainoastaan 30 op:n vaihtoehto, mutta tämä johtuu vain siitä, että opettajankoulutuksella ei ole omaa osuutta aineopintojen 30 op:ssa).

Arvosanan myöntää filosofian kandidaattiohjelma.

 

Miksi ET sivuaineeksi?

ET on mielenkiintoinen ja monipuolinen aine, joka sopii erinomaisesti yhteen luokanopettajan opintojen kanssa.

 • ET tukee opettajan työtä
  • ET on yleiskasvatuksellinen oppiaine, jonka opiskeleminen tukee kasvatuksellista ajattelua erityisesti monikulttuurisessa ympäristössä, vaikkei opettaja lainkaan opettaisi ET:tä.
  • ET:ssä opetuksen luonne edellyttää asioiden itsenäistä pohtimista (tähän liittyvä miinus ja haaste: ET:ssä on myös melko vähän oppimateriaalia). Sivuaine antaa tässä paljon apua.
  • Yläkoulun opettajat usein epäpäteviä ->
   sivuaine antaa pätevyyden koko yhtenäisessä peruskoulussa

 

 • ET on varmasti monipuolisin sivuainekokonaisuus, jonka opinnot jakautuvat kolmeen tiedekuntaan.
  • Filosofia ja kulttuuritieteet tarjoavat sekä syvällistä että laaja-alaista yleissivistystä.
  • ET opinnot tukevat sekä oman aikamme ymmärtämistä että opettajan itseymmärrystä
 • ET on vapaa aine
  • ET:n opinnot voi aloittaa silloin, kun haluaa ja tehdä omaan tahtiinsa. Ei tarvitse pyrkiä eikä pelätä rannalle jäämistä tai vain osittaisia suorituksia.
  • Lähes kaiken voi suorittaa kirjatentteinä silloin kuin itselle sopii. Päällekkäsiyys harjoittelun tms. kanssa ei ole ongelma.

 

Vähemmän ruusuista:

 • vain vajaa 10 % oppilaista (määrä tosin kasvaa nopeasti ja on pääkaupunkiseudulla yli 15 % ja Helsingissä lähes 25 %) opiskelee ET:tä ->
  • voi käydä niin, ettei ainetta pääse opettamaan.
  • ET on harvoin valtti työpaikan saamisessa.
 • Itsenäisyyden toinen puoli on vähäinen tuki ja hajanaisuuden tunne.
  • ET kurssit ovat lähes aina muun opetuksen takia järjestettyjä (ts. opetus ei ole vain ET:tä varten).
  • Kurssien hahmottaminen kokonaisuudeksi on pitkälle opiskelijan vastuulla.
  • Oppiaineelle omistautunutta ohjausta voi olla vaikea löytää.

 

ET kannattaa valita, jos

 • olet kiinnostunut katsomuksellisista kysymyksistä
 • olet kiinnostunut filosofiasta ja/tai uskontojen ja kulttuurin tutkimisesta tai
 • jos haluat itse tehdä omat aikataulusi vapaasti
 • jos et halua kantaa huolta sivuaineisiin pyrkimisestä tai niiden jatkumisesta 60 op:een
 • jos et katso tarvitsevasi sivuainetta erityiseksi valtiksi työmarkkinoilla (ET sivuaineellakin toki ainakin yksi LO on työllistynyt!)