Luennot

Elämänkatsomustiedon uudet tutkintovaatimukset (tse asiassa Iso pyörä -termnologialla uudet opetussuunnitelmat) otettiin  HY Et-opinnoissa käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Elämänkatsomustiedon uudet opetussuunnitelman perusteet perusopetukseen puolestaan hyväksyttiin 22.12.2014. Lukion uudet OPS-perusteet hyväksyttiin 27.10.2015 (ks. myös ET lukion e-perusteissa). Uusiin perusteisiin perustuvat opetussuunnitelmat otettiin käyttöön kouluissa 1.8.2016. Peruskoulun osalta porrastus jatkuu syksyyn 2019.

Nämä muutokset vaikuttavat siihen, että luentosarjan rakenne on muuttunut. Tutkintovaatimukset löytyvät weboodista ja ajantasainen oppimateriaali on siirtynyt Moodleen.

 

1. Luento: Historia
* ET:n et historiaa (EThistoriaa16)

2. Luento: OPS
Opetushallituksen (OPH) sivuilta löytyvät perusopetuksen  opetussunnitelman (2014) perusteet
– helpoiten et-osuuteen pääsee tutustumaan e-perusteissa
etpops14
POPS2014ET1_9
POPS14ET1_9tukisanat

Opetushallituksen (OPH) sivuilta löytyvät lukion  opetussuunnitelman (2015) perusteet
– helpoiten et-osuuteen pääsee tutustumaan e-perusteissa
LOPS2015ET
etlops15diat

 


3. Luento: Moraali
Moraalikasvatus
* Moraalikasvatuksen lähtökohtia (moraalikasvatus16, moraalinenrelativismi16)

 

4. luento: Ihmisoikeudet
IhmisoikeuksistaLOET16
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, pdf

5. Luento: Katsomuskäsitteet, katsomusopetus
* elämän- ja maailmankatsomuksen katsomuksen käsite (elamankatsomus16)
* katsomusopetus (katsomusopetus16joet), huom. sisältää kotitehtävän
ja lukio, LOPS1

6. luento: Kulttuuri
– Kulttuuri ja identiteetti (ETkulttuuriidentiteetti)
– Monikultturisuus (Monikulttuurisuus16)
– Kulttuuriperintökasvatus (maailmanperinto, Ihmisenä maailmassa, OKM UNESCOsta, kulttuuriperintökasvatus)

7. luento: Eurooppalainen uskonnoton aateperintö
– ET, humanismi ja uskonnottomuus (uskonnottomuus16)
– Uskonnoton yleissivistys (uskonnotonkompetenssi15)
ajatuksen-vapaus-2016
pohjoismainen-humanistimanifesti2016

8. luento: ET:n säädöstausta
Säädösten rakenne
ETnSäädökset15
– OPH:n ohje perusopetus
Mallikaavake: Oppilaan osallistuminen koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin

9. luento: Kestävä tulevaisuus
Kestävä tulevaisuus ja kestävä kehitys (kekejaet16)
ETTarinanjatkaminen14
Teksti: ETtarinanjatkoKEKE2014
Artikkeli oheismateriaaliksi: EeroSKeke06AD2006

 

10. Luento:
* Didaktiikkaa lyhyesti (DidaktiikkaaYleisesti13)
* Filosofiaa lapsille (ETfila15)
* ET didaktiikkaa (ETdidaktiikkaa16)
* Oppimateriaalit (EToppimateriaalit16)

 

11 Luento:
Arviointi ja yo
etarviointiperusopetuksessa16
ETarviointilukiossa16, abitreenit, YTL digabi/ET

Kurssin koonti (joetkurssi16koontia)