Tervetuloa opiskelemaan elämänkatsomustietoa

Tällä kurssilla pyritään selvittämään, mitä elämänkatsomustieto on, miksi sitä opetetaan peruskoulussa ja lukiossa sekä miten sitä opetetaan.  Opintojakson aikana muodotetaan yleiskuva elämänkatsomustiedosta yleissivistävän koulun oppiaineena ja yliopistollisena opintokokonaisuutena. Kurssin tutkintovaatimukset löytyvät Weboodista.

Opinnot koostuvat luennoista, kirjallisuudesta, ryhmätyöskentelystä, Itsenäisistä tehtävistä, kuten luentoesseistä ja tuntiseurannoista, sekä tentistä ja/tai esseestä.

Tarkemmat tiedot opinnoista löytyvät WebOodista ja kurssin Moodle-sivuilta.