Kurssikerta 6

Kuudennen kurssikerran aluksi lähdimme pienryhmissä ulos keräämään GPS-paikantimen avulla sijaintipisteitä valituista kohteista merkitsemällä ylös kohteen sijainnin x- ja y-koordinaatit. Oma ryhmämme etsi sähkökaappeja ja muut ryhmät esimerkiksi lipputankoja ja valvontakameroita. Sisällä luokkahuoneessa siirsimme saamamme koordinaatit mm. Excelin kautta MapInfoon ja valmistimme niistä pistekarttoja. Harjoittelimme vielä yhdessä geokoodausta, eli tutkittavien ilmiöiden paikantamista kartalle niille merkittyjen osoitteiden perusteella, valmistamalla pistekartan Helsingin pelikoneiden sijainneista ennen kuin siirryimme itsenäistehtävien pariin.

Tämänkertaisena tehtävänä oli tuottaa kolme erilaista eri hasardeja kuvaavaa pistekarttaa. Karttapohjana käytimme maailmankarttaa ja tarvittavat aineistot haimme netistä ja veimme ne Excelissä muokkauksen jälkeen MapInfoon työstettäviksi. Tarkoituksena oli valmistaa karttaesityksiä, joita voisi hyödyntää kouluopetuksessa. Aineistot oli annettu maanjäristyksistä, tulivuorenpurkauksista sekä meteoriittien putoamispaikoista. Olisin halunnut tehdä kartan jokaisesta hasardista, mutta en saanut jostain syystä meteoriitteja koskevaa aineistoa toimimaan. Päädyin sen takia tekemään kaksi karttaa maanjäristyksistä, joista toisessa on kuvattu yli 5,5 magnitudin maanjäristykset ja toisessa yli 8 magnitudin järistykset vuodesta 2010 (kuvat 1 ja 2).

Kuva 1. Yli 5,5 magnitudin maanjäristykset vuodesta 2010. (ANSS Catalog Search).

Kuva 1. Yli 5,5 magnitudin maanjäristykset vuodesta 2010. (ANSS Catalog Search).

Kuva 2. Yli 8 magnitudin maanjäristykset vuodesta 2010. (ANSS Catalog Search).

Kuva 2. Yli 8 magnitudin maanjäristykset vuodesta 2010. (ANSS Catalog Search).

Jälkimmäisessä kartassa näkyy vain muutama järistys ja kartta näyttää varsin tyhjältä. Se olisikin ollut visuaalisesti paremman näköinen jos olisin valinnut hieman pidemmän aikajakson tarkasteluun. Toisaalta voimakkaita maanjäristyksiä sattuu harvoin, joten kartta on siinä suhteessa oikein kuvaava. Kolmannen kartan tein tulivuorenpurkauksista (kuva 3). Harmikseni huomasin, että tulivuorenpurkauksia koskevaa ainestoa ei ollut erikseen lähivuosilta, vaan aineistoon merkityt purkaukset olivat vuodesta 1964 eteenpäin.

Kuva 3. Vuodesta 1964 tapahtuneet tulivuorenpurkaukset. (Volcano Location Data NGCD).

Kuva 3. Vuodesta 1964 tapahtuneet tulivuorenpurkaukset. (Volcano Location Data NGCD).

Valmiit kartat havainnollistavat hyvin maanjäristysten ja tulivuorien esiintymistä maailmalla varsinkin litosfäärilaattojen reunoilla. Hasardien sijainteja selkeästi kuvaavien karttojen avulla voisikin opettaa oppilaille myös litosfäärilaattojen sijainneista ja liikkeistä suhteessa toisiinsa (kuva 4) sekä niistä aiheutuvista endogeenisistä ilmiöistä, kuten juuri kyseisten hasardien synnystä. Kuten kartoista näkyy, eniten tulivuorenpurkauksia ja maanjäristyksiä tapahtuu Tyynenmeren tulirenkaaksi kutsutulla litosfäärilaattojen reunakohdilla. Muistan itsekin vielä selvästi kuinka meille kerrottiin koulussa kyseisestä tulirenkaasta (kuva 5), joten siitä ja sen alueella tapahtuvista hasardeista olisi hyvin luonnollista puhua oppilaille näiden karttojen käyttämisen yhteydessä.

Kuva 4. Litosfäärilaatat ja niiden liikesuunnat. (Peda.net).

Kuva 4. Litosfäärilaatat ja niiden liikesuunnat. (Peda.net).

Kuva 5. Tyynenmeren tulirengas. (Wikipedia.org).

Kuva 5. Tyynenmeren tulirengas. (Wikipedia).

Kuvan 1 kartasta näkyy, että pieniä yli 5,5 magnitudin järistyksiä sattuu paljon, kun taas suuria yli 8 magnitudin järistyksiä vain vähän. Järistysten yleisyys suhteessa niiden voimakkuuteen on myös asia, jonka opettaminen koululaisille luonnistuisi hyvin kyseisten karttojen avulla. Kartoilla voisi opettaa senkin, että maanjäristykset ovat tulivuorenpurkauksia yleisempiä ja varsinkin lieviä järistyksiä sattuu päivittäin. Näiden kahden hasardin sijainteja vertaamalla näkee, että ne sijaitsevat suurelta osin samoilla alueilla. Karttojen avulla voisi havainnollistaa esimerkiksi tulivuortenpurkauksien mahdollisen vaikutuksen maanjäristysten syntyyn. Samalla voisi kertoa näistä koituvista seurauksista, kuten tsunameista ja muista tuhovaikutuksista. Kuvasta 6 näkee, kuinka tsunamit sijoittuvat samoille alueille aiemmin esiteltyjen hasardien kanssa, sekä niiden sijainnit suhteessa ydinvoimaloihin. Myös Atte Mäen blogissa (2015) oli maininta voimaloista, jotka muodostavat huomattavan riskin sijoittuessaan hasardiherkille alueille.

Kuva 6. Maanjäristykset, tsunamit ja ydinvoimalat. (?)

Kuva 6. Maanjäristykset, tsunamit ja ydinvoimalat. (Ympäristö & Kehitys Ry).

Vaikka maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia esittävien karttojen vertaileminen opetuksessa olisi hyödyllistä, tässä tapauksessa kartat ovat kuitenkin sen verran eri ajanjaksoilta, että niiden vertaileminen on hieman hankalaa. Vertailemista helpottaisi myös jos ilmiöt olisi esitetty samalla kartalla, kuten Oskar Rönnberg (2015) on tehnyt, mikä ei tullut mieleeni tunnilla karttoja valmistaessa.

Aineistojen tuominen internetistä MapInfoon ja karttojen valmistaminen sujui tällä kertaa yllättävän kivuttomasti. MapInfo-taidot ovatkin kehittyneet huimasti parin viimeisen kurssikerran aikana. On kivaa ja omalla tavallaan motivoivaa huomata, ettei apua tarvitse kysyä enää niin usein kuin aiemmin.

 

Lähteet:

ANSS Catalog Search. (2015). Northern California Earthquake Data Center. http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html Luettu 20.2.2015

Mäki,A. (2015). Aten PAK-blogi. https://blogs.helsinki.fi/attemaki/ Luettu 26.2.2015

Peda.net. (2013). Litosfäärilaatat. https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/ylakoulu/maantieto/amerikka/3eis2/kuvamappi/kuvia/lr Luettu 26.2.2015

Rönnberg,O. (2015). Oskarin PAK-blogi. https://blogs.helsinki.fi/oskaronn/ Luettu 26.2.2015

Volcano Location Data NGDC (2015). NOAA National Geophysical Data Center. http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=102557&s=5&d=5 Luettu 20.2.2015

Wikipedia. (2004) Pasific Ring of Fire – Tyynenmeren tulirengas – Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/Tyynenmeren_tulirengas#mediaviewer/File:Pacific_Ring_of_Fire.png Luettu 26.2.2015

Ympäristö & Kehitys Ry. Ympäristö ja kehitys ry: energia ja ilmasto. http://www.ymparistojakehitys.fi/energia_ydinvoima.html Luettu 26.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *