Workshop in Helsinki, September 2014

Workshop on evidentiality/egophoricity/modality

September 30, 2014, Helsinki (Aurora, Siltavuorenpenger 10)

The guest speaker at the event is Henrik Bergqvist from Stockholm University, who will be giving a lecture on the topic “Drawing the boundaries of evidentiality: functional domains and feature hierarchies”. For undergraduate and postgraduate students the event is an excellent opportunity to present and get professional feedback on your own research related to evidentiality, egophoricity or modality, or just hear and learn about the topic and others’ projects. The event is free and open for everyone interested, regardless of their home university or main field of study.

 Henrik Berqvist visiting Helsinki in September 2014

 

 

 

 

Program 30 September 2014

9.15 Opening words (Seppo Kittilä, Lotta Jalava, Erika Sandman)
9.30-12.30 Student presentations:
Roman Sudarikov: Evidentiality in Modern Japanese language
Jouni Harjumäki: How to study modality in an ancient language
Stephan Schulz: Evidentiality in Africa: What do we know? With a focus on reported speech phenomena as evidentiality
12.30-13 Discussion
13-14: Lunch
14-16: Henrik Bergqvist (Stockholm): Drawing the boundaries of evidentiality: functional domains and feature hierarchies

***************************

Call for papers in Finnish:

EVIDEGO-projekti järjestää 30.9. – 1.10.2014 seminaarin, jossa projektin aiheen parissa työskentelevillä tutkijoilla on mahdollisuus esitellä tutkimustaan muille alan tutkijoille. Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin), mutta se on luonnollisesti avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille heidän kotiyliopistostaan tai edustamastaan oppiaineesta riippumatta. Ensimmäinen seminaaripäivä on tarkoitettu opiskelijaesitelmille. Opiskelijat pitävät etukäteen lähettämänsä tekstin perusteella noin 20-30 minuuttia pitkän alustuksen, jossa kertovat työstään ja sen mahdollisista ongelmakohdista, haasteista, keskeisimmistä havainnoista jne. Esiteltävä työ saa olla esimerkiksi alustava versio kandintutkielmasta, osa gradua tai väitöskirjaa tai vaikka artikkelikäsikirjoitus, joka liittyy jollain tavalla seminaarin aiheeseen. Tämän jälkeen seuraa kutsuttuja kommentteja paikalla olevalta kutsutulta puhujalta (Henrik Bergqvist, Tukholman yliopisto) ja projektin työntekijöiltä (Lotta Jalava, Seppo Kittilä ja Erika Sandman). Tämän jälkeen sana on vapaa ja muillakin on mahdollisuus esittää kommenttejaan. Kommenttien tarkoituksena on luonnollisesti antaa neuvoja, parantaa työtä ja kannustaa opiskelijoita työssään eteenpäin. Tilaisuus on mahdollisimman epämuodollinen ja sen ilmapiiri on rento, eikä kenenkään tarvitse jännittää osallistumistaan millään tavalla, joten rohkaisemme kaikkia aiheen parissa opinnäytetyötä tekeviä tulemaan paikalle saamaan kommentteja muiltakin kuin työn virallisilta ohjaajilta. Tilaisuuden keskustelukieli on englanti, mutta töitä saa lähettää myös ruotsiksi ja espanjaksi ja hyvin perustelluista syistä myös muilla kielillä kirjoitettuja tekstejä voidaan ottaa vastaan. Opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan tapahtumaan 19.6. mennessä, jolloin haluamme lyhyen (max. 300 sanaa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi) kuvauksen siitä, millaista aihetta opiskelija haluaa tilaisuudessa esitellä. Itse käsiteltävä teksti pitää toimittaa tilaisuuden järjestäjille 29.8.2014 mennessä.

Seminaarin toinen päivä on tyypillinen seminaaripäivä, jonka aikana muilla kuin opiskelijoilla on mahdollisuus esitellä tutkimustaan muille alan parissa työskenteleville tutkijoille. Kullekin esitelmälle on varattu aikaa 30 (20+10) minuuttia. Opiskelijaesitelmien tavoin esitelmät voivat liittyä projektin aiheeseen laajasti ymmärrettynä. Tilaisuuden kieli on myös englanti. Pyydämme seminaariin osallistuvia lähettämään meille noin 200-300 sanan abstraktin 19.6.2014 mennessä (tilaa on noin 8-10 esitelmälle, tarvittaessa karsimme esitelmiä vertaisarvioinnilla). Tilaisuudessa on kutsuttuna puhujana Henrik Bergqvist (Tukholma), joka pitää päivän lopuksi luennon aiheesta “Drawing the boundaries of evidentiality: functional domains and feature hierarchies”.

Kaikki evidentiaalisuuden, egoforisuuden ja modaalisuuden parissa tutkimusta tekevät ovat mitä tervetulleimpia tilaisuuteen. Seminaari on ilmainen kaikille osallistujille, mutta meillä ei pääsääntöisesti ole varaa maksaa osallistujien matka- tai majoituskuluja. Kuitenkin projektin varoista voidaan mahdollisesti korvata 2-3 opiskelijan matkat ja yhden yön majoitus Helsingissä. Käytettävissä oleva summa selviää myöhemmin kevään/kesän aikana, ja halukkaita pyydetäänkin mainitsemaan mahdollinen rahoituksen tarve (ja arvio sen määrästä) ilmoittautuessaan. Paikalle saa tulla myös vain esitelmiä kuuntelemaan, mutta ilmoita tästäkin meille kesäkuun loppuun mennessä, jotta osaamme laskea kahvitusten määrän oikein. Abstraktit, tekstit ja ilmoittautumiset ottaa vastaan tutkimusavustaja Niina Väisänen (niina.vaisanen[at]helsinki.fi). Lisätietoja seminaarista antaa Seppo Kittilä (kittila[at]mappi.helsinki.fi)

 

 

Uusimmat artikkelit