Examinarium

I Examinarium systemet bokar studerande tid för tentam. Detta förutsätter, att läraren först för in tentfrågorna till Examinarium. Rummen har datorer och kameraövervakning. Tenterande med Examinarium systemet främjar flexibilitet i studierna då studerandena kan tentera då det passar bäst.Helsingfors universitet har Examinariumutrymmen på centrumcampus, Gumtäckt och i Vik. Utrymmens öppettider följer byggnadernas öppettider. Studerandena har möjlighet att använda systemet på finska och engelska; Lärarna kan dessutom föra in frågorna på vilket språk som helst.