Automatisk Oodi registrering för Examinarium tentamen

Automatisk Oodi registrering för Examinarium tentamen har påbörjats. De i Examinarium låsta tentamen med helhetsprestation registreras automatiskt till Oodi. Läraren behöver inte mera skicka helhetsprestationerna till Studentservicen eller registrera dem själv i WebOodi.

Om tentamen är markerad som en delprestation samlar läraren delprestationerna och skickar sedan det totala värdet till studentservicen för registrering eller registrerar det själv direkt till Oodi på samma sätt som tidigare.