EXAMINARIUM OCH ÖVERGÅNGEN TILL SISU

Utvalda

Examinarium och Oodi är kopplade till varandra så att Examinarium hämtar information från Oodi (studieavsnitt och anmälningar) och Oodi information från Examinarium (låsta prestationer). Därför påverkar övergången från Oodi till Sisu 17–31.5.2021 också tentamina i Examinarium.

Vi uppdaterar denna sida i takt med att det preciseras hur övergången genomförs i fråga om Examinarium.

FÖR LÄRARE: TENTAMINAS INSTÄLLNINGAR

 • I Examinarium genomförs en uppdatering, vilket innebär ett tre dagars driftavbrott 25–27.5.2021. 
 • Tentamensperioderna för nuvarande tentamina ställs in av administratörerna så att de löper ut före avbrottet.
 • Från och med 28.5 används inte längre de tentamina med Oodi-kod vars tentamensperiod gått ut, utan tentatorn ska 
  • a) kopiera sina tentamina
  • b) koppla dem till rätt undervisning i Sisu
  • c) fastslå nya utgångsdatum för tentamensperioderna och publicera tentamina.
  • Därefter kan studenterna igen boka tid för tentamina.
  • Se video om processen
 • Genom kopieringsförfarandet förebygger vi inkorrektheter i samband med tentamina och registrering. Eftersom tentamina har kopplats till studieavsnittsnivån i Oodi och till undervisningsnivån i Sisu, är en automatisk överföring inte möjlig.
 • Om tentamensperioden inte fortsätter direkt efter avbrottet, ska läraren kopiera uppgifterna senast i samband med att hen öppnar tentamen.
 • Tentamensperiodernas utgångsdatum fastslås senast till terminsskiftet (eller till samma tidpunkt som undervisningens utgångsdatum i Sisu).
  • För följande termin ska lärarna ta en kopia av tentamen och koppla den till följande termins undervisning i Sisu.

FÖR LÄRARE: BEDÖMNING OCH REGISTRERING

 • Bedömningar som har låsts som helhetsprestationer i Examinarium övergår för närvarande automatiskt till registrering i Oodi. Den sista tidpunkten för att låsa dessa bedömningar är 12.5.2021 kl. 23.59.
 • Bedömningar med Oodi-kod som låses 13.5 eller senare
  • ska läraren registrera i Sisu efter 31.5
  • eller skicka som en lista för registrering senast 30.5, per e-post.
 • Automatisk överföring av prestationer från Examinarium till Sisu fungerar från och med 31.5
  • i fråga om tentamina som har kopplats till undervisning i Sisu
  • endast i fråga om tentamensprestationer som har låsts som helhetsprestationer.

FÖR STUDENTER: ATT ANMÄLA SIG TILL TENTAMEN OCH BOKA TID

 • Om en student vill avlägga tentamen före avbrottet i Examinarium 25.5 ska hen anmäla sig i Oodi senast 16.5.
  • 5 är det avbrott i att boka tid för tentamina.
 • Anmälan till undervisning fortsätter i Sisu 31.5. De anmälningar som studenterna gjort i Oodi före 16.5 flyttas till Sisu.
 • Under fliken Tentamina ser studenten från och med 28.5 de tentamina som det finns motsvarande undervisning att anmäla sig till i Sisu och som tentatorerna har hunnit öppna tentamina för.

FÖR STUDENTER: ATT AVLÄGGA TENTAMEN

 • Ett avbrott kommer att inträffa i Examinarium 25–30.5.
 • Fram till avbrottet kan man avlägga tentamina som är kopplade till studieavsnitt i Oodi och från och med 31.5 kan man avlägga tentamina som är kopplade till undervisning i Sisu, efter att tentatorerna har öppnat sina tentamina.

Examinarium och förebyggande av spridning av virus

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Det gäller också EXAMINARIUM-tentor. Du kan använda din egen mask och, om det behövs, kan du hämta en engångsmask från vaktmästaren.

Du ska delta examen edast om du är frisk och symptomfri.

Det finns handsprit och desinfektionsdukar i examensrummet (i Helsingfors). Rengör tangentbordet och musen med desinfektionsduken innan och efter tentamen. Om du vill kan du använda egen skyddsutrustning (munskydd, handskar). Kom ihåg att lägga skyddsutrustning i soptunna efter bruket.

Om du känner dig sjuk ska du avlysa tentamen eller flytta provtiden framåt. Vid behov, ta kontakt med tentatorn.

 

Tentamensbesök införs

Helsingfors universitet kommer att testa så kallade tentamensbesök i samband med tentamina i Examinarium från och med 9.3.2020.

Det innebär följande:

 • Studenter kan tentera Helsingfors universitets Examinarium-tentamina i andra högskolors tentamenslokaler. (Tentaminas specialkrav kan begränsa möjligheterna till tentamensbesök och valfria teman är inte möjliga i samband tentamensbesök).
 • Datorerna 1–6 på fjärde våningen i tentamensrummet i Aleksandria kan reserveras även av studenter vid andra högskolor.
 • För att förenhetliga praxis förkortas bokningstiden i bokningskalendern för tentamenslokaler till 30 dagar.
 • Vi övergår till Haka-inloggning i Examinarium. Alla användare börjar med att välja sin egen organisation i rullgardinsmenyn när de loggar in i Examinarium.
 • För tentatorerna syns tentamensprestationerna i systemet på samma sätt som tentamina som har avlagts i universitetets egna tentamenslokaler. Om en tentamen kräver programvara (t.ex. Finlex eller ritplatta) kan tentamen eventuellt inte avläggas i andra högskolors lokaler. Därför borde krav på programvara uppges i basuppgifterna om tentamen.
 • Under testperioden samlar vi in respons och utvecklar praxis kring tentamensbesök. Vi tar gärna emot respons från såväl tentatorer som studenter.

Information för tentatorer hösten 2018

1. Examinariums regler har uppdaterats. Notera följande punkter:

 • Från och med nu får studenterna ta med sig en vattenflaska till tentamensutrymmet. Flaskan måste vara genomskinlig och sakna etikett.
 • Ifall studenten ber att få tentamensfrågorna på något annat språk än undervisningsspråket fungerar det på samma sätt som för en saltentamen. Om studenten vill ha frågorna på något annat språk än undervisningsspråket (och hen har rätt till det under det aktuella studieavsnittet) måste hen ta kontakt med tentatorn minst tio dagar innan deT planerade tentamenstillfället. Mer info hittar du på Frågor och svar-sidan.
 • Examinarium-tentamens vitsordsfördelning ser du under fliken Prestationer. Se mera information längst ner i blogginlägget. Det faller sig naturligt att publicera vitsordsfördelningen t.ex. vid tentamensperiodens slut eller, i frågan om långa tentamina, när terminen avslutas. Notera ändå att svaren och bedömningarna inte sparas i Examinarium i mer än 12 månader.
 • Länk till Examinariums regler >>

2. Instruktioner för läraren 

3. På kommande under hösten:

 • På Gumtäkts tentamensdatorer installeras följande program: Geogebra, Matlab, MarvinSketch och Origin2018. När programmen kan användas informerar vi om det på vår webbplats https://blogs.helsinki.fi/examinarium. Om du just nu planerar en Examinarium-tentamen där nämnda program inte får användas ska du ta kontakt med opetusteknologia (at) helsinki.fi.
 • Tentamenstjänsten i Centrum och i Gumtäkt-Vik utvidgar sin verksamhet och börjar under hösten stöda tentatorer också i frågor relaterade till Examinarium. Vi informerar mera om saken på de berörda campusområdena senare.
 • Vi tar i bruk HAKA-inloggning på Examinarium. För användarna syns det här i och med att inloggningssidan ändrar utseende. Det informeras om förändringens tidpunkt på webbplatsen https://blogs.helsinki.fi/examinarium/.

Kom ihåg! 

 • Tentamenssvaren och bedömningsuppgifterna sparas i Examinarium i 12 månader.
 • Bedömningen är klar först efter att den är låst. När bedömningen låses skickas en notifikation om det till studenten, och om tentamen är registrerad som en helhetsprestation skickas vitsordet automatiskt in för registrering.

 

Användarenkät till studenter

EXAM-konsortiet ordnar en användarenkät 2.5 – 20.5 2018. Enkäten genomförs samtidigt i alla de 27 högskolor som är med i konsortiet. Det tar ungefär 5 minuter i anspråk att svara på den. Genom att svara på enkäten hjälper du både din egen högskola och EXAM-konsortiet att utveckla e-tentamensprocesserna och EXAM-systemet. (EXAM kallas Examinarium i Helsingfors universitetet.)

Bland dem som gett sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten lottas ett presentkort på 100 euro till Verkkokauppa.com. Vinnaren i lotteriet presenteras på EXAMs webbsida http://www.e-exam.org, och vinnaren meddelas personligen inom maj månad.

Det personuppgifter som samlas in för lotteriet används enbart för detta ändamål och kombineras inte med enkätens svar.

Länk till enkäten: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7616/lomake.html

Automatisk Oodi registrering för Examinarium tentamen

Automatisk Oodi registrering för Examinarium tentamen har påbörjats. De i Examinarium låsta tentamen med helhetsprestation registreras automatiskt till Oodi. Läraren behöver inte mera skicka helhetsprestationerna till Studentservicen eller registrera dem själv i WebOodi.

Om tentamen är markerad som en delprestation samlar läraren delprestationerna och skickar sedan det totala värdet till studentservicen för registrering eller registrerar det själv direkt till Oodi på samma sätt som tidigare.