Examinarium och förebyggande av spridning av virus

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Det gäller också EXAMINARIUM-tentor. Du kan använda din egen mask och, om det behövs, kan du hämta en engångsmask från vaktmästaren.

Du ska delta examen edast om du är frisk och symptomfri.

Det finns handsprit och desinfektionsdukar i examensrummet (i Helsingfors). Rengör tangentbordet och musen med desinfektionsduken innan och efter tentamen. Om du vill kan du använda egen skyddsutrustning (munskydd, handskar). Kom ihåg att lägga skyddsutrustning i soptunna efter bruket.

Om du känner dig sjuk ska du avlysa tentamen eller flytta provtiden framåt. Vid behov, ta kontakt med tentatorn.