Information för tentatorer hösten 2018

1. Examinariums regler har uppdaterats. Notera följande punkter:

  • Från och med nu får studenterna ta med sig en vattenflaska till tentamensutrymmet. Flaskan måste vara genomskinlig och sakna etikett.
  • Ifall studenten ber att få tentamensfrågorna på något annat språk än undervisningsspråket fungerar det på samma sätt som för en saltentamen. Om studenten vill ha frågorna på något annat språk än undervisningsspråket (och hen har rätt till det under det aktuella studieavsnittet) måste hen ta kontakt med tentatorn minst tio dagar innan deT planerade tentamenstillfället. Mer info hittar du på Frågor och svar-sidan.
  • Examinarium-tentamens vitsordsfördelning ser du under fliken Prestationer. Se mera information längst ner i blogginlägget. Det faller sig naturligt att publicera vitsordsfördelningen t.ex. vid tentamensperiodens slut eller, i frågan om långa tentamina, när terminen avslutas. Notera ändå att svaren och bedömningarna inte sparas i Examinarium i mer än 12 månader.
  • Länk till Examinariums regler >>

2. Instruktioner för läraren 

3. På kommande under hösten:

  • På Gumtäkts tentamensdatorer installeras följande program: Geogebra, Matlab, MarvinSketch och Origin2018. När programmen kan användas informerar vi om det på vår webbplats https://blogs.helsinki.fi/examinarium. Om du just nu planerar en Examinarium-tentamen där nämnda program inte får användas ska du ta kontakt med opetusteknologia (at) helsinki.fi.
  • Tentamenstjänsten i Centrum och i Gumtäkt-Vik utvidgar sin verksamhet och börjar under hösten stöda tentatorer också i frågor relaterade till Examinarium. Vi informerar mera om saken på de berörda campusområdena senare.
  • Vi tar i bruk HAKA-inloggning på Examinarium. För användarna syns det här i och med att inloggningssidan ändrar utseende. Det informeras om förändringens tidpunkt på webbplatsen https://blogs.helsinki.fi/examinarium/.

Kom ihåg! 

  • Tentamenssvaren och bedömningsuppgifterna sparas i Examinarium i 12 månader.
  • Bedömningen är klar först efter att den är låst. När bedömningen låses skickas en notifikation om det till studenten, och om tentamen är registrerad som en helhetsprestation skickas vitsordet automatiskt in för registrering.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *