Övrigt

En Examinarium-tentamen går ut på att du bokar en dator i ett visst klassrum för en viss tid då du anmäler dig till tentamenSystemet lottar ut vilken av de tillgängliga datorerna du kan använda. Tentamensutrymmet väljer du själv. Helsingfors universitet har tentakvarieutrymmen på centrumcampus, i Gumtäkt och i Vik. Tentamensutrymmenas öppettider följer byggnadernas öppettider.

Tentamensanmälan och platsbokning gör du via https://examinarium.helsinki.fi. Kom ihåg att först anmäla dig i WebOodi.
Läs reglerna noga!

Tiden:

 • Du bör komma till tentamensutrymmet på utsatt tid. Tentamenstiden börjar löpa från starttiden.
 • Tiden börjar löpa från den officiella starttiden, dvs (8:30, 11:30 etc) oberoende av om du är inloggad eller inte.

När du kommer in:

 • Ta ingenting med dig! Inte mat, inte telefon etc. Du får ha med dig vatten i en genomskinlig flaska.
 • Du kan enbart tentera från den dator du fått dig tilldelad, och endast på den tid du valt vid anmälningen. Har du anmält dig till fel plats eller fel tentamen går det inte att korrigera när tentamen redan borde börja.
 • Din identitet måste du givetvis kunna bestyrka när så krävs både före tentamen och under tentamen vid stickprovskontroll av personalen.
 • För att komma åt tentamen startar du datorn, öppnar webbläsaren och loggar in med dina egna användarkoder. Nu visas den tentamen som du ska tentera.

Under tenten

 • Du kan inte avlägsna dig under pågående tentamen, dvs inga WC-besök, inte släppa in andra tentander. Tentamen räknas då som avbruten och underkänns.
 • Kameraövervakningen är igång hela tiden.
 • Tentamenstiden räknas från den officiella starttiden, inte från den tid du inlett tentamen.
 • I början av tentamen visas eventuellt lärarens anvisningar. Läs dem noggrannt!
 • När du gått igenom och svarat på alla frågor skall du spara och avsluta tentamen. Du kan avbryta tenten när som helst.

Efter tenten

 • Läraren rättar din tentamen.
 • Du måste ha sparat tentamen för att svaren skall finnas för läraren, dvs om du avbryter sparas ingenting.
 • Vanligen kan du inte anmäla dig till en ny tentamen i samma kurs förrän läraren korrigerat den föregående och tillåter dig att tentera på nytt.
 • Om du pga problem som beror på systemet inte kan tentera bör du rapportera problemen omedelbart.