Tentamensbesök införs

Helsingfors universitet kommer att testa så kallade tentamensbesök i samband med tentamina i Examinarium från och med 9.3.2020.

Det innebär följande:

  • Studenter kan tentera Helsingfors universitets Examinarium-tentamina i andra högskolors tentamenslokaler. (Tentaminas specialkrav kan begränsa möjligheterna till tentamensbesök och valfria teman är inte möjliga i samband tentamensbesök).
  • Datorerna 1–6 på fjärde våningen i tentamensrummet i Aleksandria kan reserveras även av studenter vid andra högskolor.
  • För att förenhetliga praxis förkortas bokningstiden i bokningskalendern för tentamenslokaler till 30 dagar.
  • Vi övergår till Haka-inloggning i Examinarium. Alla användare börjar med att välja sin egen organisation i rullgardinsmenyn när de loggar in i Examinarium.
  • För tentatorerna syns tentamensprestationerna i systemet på samma sätt som tentamina som har avlagts i universitetets egna tentamenslokaler. Om en tentamen kräver programvara (t.ex. Finlex eller ritplatta) kan tentamen eventuellt inte avläggas i andra högskolors lokaler. Därför borde krav på programvara uppges i basuppgifterna om tentamen.
  • Under testperioden samlar vi in respons och utvecklar praxis kring tentamensbesök. Vi tar gärna emot respons från såväl tentatorer som studenter.