Kysymysten lisääminen

Kysymyksiä voi luoda suoraan tenttiin Kysymykset-välilehdellä tai hakea kysymyksiä kysymyspankista.

Kysymyspankki on kokoelma opettajan kysymyksistä. Kysymyspankkiin voi luoda suoraan kysymyksiä, jotka ovat käytettävissä kaikissa tenteissäsi.

 • Jos käytät samaa kysymystä useammassa tentissä, muutokset (pisteet poislukien) vaikuttavat kaikkiin tentteihin.
 • Kysymyksen omistajuuden voi jakaa. Kaikki omistajat pystyvät muokkaamaan kysymystä.

Kysymykset luokitellaan aihealueisiin

 • Aihealueeseen voi lisätä useita kysymyksiä, joista arvotaan opettajan määrittämä määrä kullekin tenttijälle. Aihealueen kysymysten pistemäärän tulee arvottaessa olla samansuuruinen.
 • Vaihtoehtoisesti aihealueisiin voi lisätä yhden tai useamman kysymyksen ilman arvontaa, jolloin samat kysymykset tulevat kaikille tenttijöille.
 • Tentissä kysymykset sivutetaan aihelueittain ja aihealueen nimi näkyy opiskelijalle.

Kysymyksiin voi lisätä avainsanoja, joiden avulla voit myöhemmin hakea kysymyksiä.

Voit liittää kysymykseesi liitetiedoston. Liite tulee olla pdf-tiedosto tai kuvatiedosto, jotta sen saa tenttikoneilla auki.

Essee-kysymyksen luominen

 • Kirjoita kysymys tekstikenttään. Voit muotoilla kysymystä editorilla (älä lisää kysymykseen www-linkkejä, sillä tenttikoneilta ei pääse muualle kuin tenttijärjestelmään).
 • Voit määrittää esseevastaukselle suosituspituuden. Pituus on vain suositus: järjestelmä ei rajoita opiskeljan tenttivastausten pituutta, mutta opiskelija pystyy vastausta kirjoittaessa vertaamaan omaa vastaustaan suositukseen.
 • Valitse arvosteluasteikko: pisteet tai hyväksytty-hylätty. Jos valitsit pisteet, määritä myös maksimipistemäärä.
 • Esseekysymykseen voi kirjoittaa arvointikriteerejä (kuten mallivastauksen) itselle tai toisille arvioijille.

Monivalintakysymyksen luominen

 • Monivalintakysymyksissä on kaksi vaihtoehtoa:
  • Yksi oikein: opiskelija voi valita vain yhden vastausvaihtoehdoista.
  • Monta oikein: opiskelija voi valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon ja pisteet määräytyy valittujen vaihtoehtojen yhteispistemäärän mukaan.
 • Kirjoita ja muotoile tenttikysymys editorilla.
 • Lisää vastausvaihtoehdot ja pisteet
  • Yksi oikein -kysymyksessä valitse oikea vastaus ja määritä kysymyksen maksimipisteet.
  • Monta oikein -kysymyksessä määritä vaihtoehdoille pisteet (positiiviset tai miinus-pisteet)

Aukkotehtävä

Kysymysten lisääminen kysymyspankista

 • Voit lisätä tenttiin aiemmin tekemiäsi kysymyksiä valitsemalla ”Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista”. 
 • Voit etsiä luomiasi kysymyksiä haku-toiminnolla kirjoittamalla kysymyksessä olevan sanan tai pätkän kysymyksestä, tai hakemalla opintojakson, tentin tai asiasanan mukaan.
 • Lisättyäsi kysymyksen tenttiin, voit tarvittaessa muokata sitä ”Asetukset” a ja ”Muokkaa”. Jos kysymys on käytössä useassa tentissä, muutokset kysymystekstiin, vastausvaihtoehtoihin (poislukien pisteet) ja liitetiedostoon päivittyvät kaikkiin tentteihin.

Tentin julkaisuasetukset-sivulle.