Kysymysten suunnittelu

Taustaksi kysymysten suunnittelulle:

  • Tentti jakautuu aihealueisiin ja niiden sisällä oleviin kysymyksiin. Aihealueessa voi olla jokaiselle vastaajalle tenttiin tulevia kysymyksiä tai määritellä tietystä joukosta opiskelijalle arvottavat kysymykset.
  • Kysymystyyppejä on neljä: essee, monivalinta yhdellä oikealla vaihtoehdolla, monivalinta yhdellä tai useammalla vaihtoehdolla ja aukkotehtävä.
  • Tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liitetiedostosta. Liitetiedosto voi olla kuva tai pdf-tiedosto.
  • Vastaus kysymykseen voi olla tekstiä, johon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja, kuten listoja. (Vastaukseen on mahdollista liittää liiteitä, mutta tällä hetkellä tenttikoneiden ohjelmistovalikoima rajoittaa tämän tyyppisiä vastauksia.)
  • Voit tehdä henkilökohtaisen tentin, johon eivät muut opiskelijat pysty ilmoittautumaan.

Kysymysten pedagoginen suunnittelu

  • Ohjeita soveltavien tenttikysymysten tekemiseen (pdf)
  • Mieti kunkin kysymyksen maksimipisteitä. Valitse rinnakkaisiksi, keskenään arpoutuviksi kysymyksiksi maksimipisteiltään samanarvoisia kysymyksiä.
  • Samaan aihealueeseen lisättävien kysymysten samanarvoisuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota, eli että eri kysymyksistä on yhtäläinen mahdollisuus saada paras arvosana tai hyväksytty suoritus.