Oodi-ohjeet

Jokainen tentti on linkitettävä Oodissa olevaan opintojaksoon.

Oodista tulevat tenttiin automaattisesti:

  • opintojakson nimi ja koodi
  • arvosana-asteikko
  • opintopisteet (tentaattori voi vaihtaa arviointivaiheessa)

Jotta opiskelija pystyy varaamaan tenttipaikan tenttitilasta yleiseen Examinarium-tenttiin, hänen tulee olla ilmoittautuneena Oodissa kyseisen opintojakson opetustapahtumaan.

  • Examinariumista tenttiaikaa varatessa hyväksytään opiskelijan Oodi-ilmoittautumiset niiltä opetustapahtumilta, jotka ovat voimassa tai tulevaisuudessa alkavia.

Onko opetustapahtuma tehty Optimessa? Katso ohjeet Optime-ohjeista.

Jos Examinariumissa tehtävälle tentille tehdään oma opetustapahtuma, tyypiksi valitaan ”Examinarium (tenttiakvaario)”.

  • toistaiseksi riittää, jos opiskelijalla on ilmoittautuminen mihin tahansa opintojakson opetustapahtumaan (joka on voimassa).
  • Rästi- ja uusintatenttien kohdalla opetustapahtuman kestoa voidaan pidentää siihen saakka, että tentit ovat ohi. Tai vaihtoehtoisesti rästi-/uusintatentille voidaan luoda oma opetustapahtumansa.

Suoritusmuodosta tulee mainita Oodissa. Opetustapahtuman Suoritustavat-kenttään lisätään seuraavanlainen teksti:

  • Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa
  • Studieform är tentamen i Examinarium. Anmäl dig först till undervisningshändelsen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvariet 
  • Study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: https://guide.student.helsinki.fi/en/article/taking-exams-examinarium-electronic-exam-rooms 

Jos kyseessä on henkilökohtainen tentti (tentti tehdään jokaiselle opiskelijalle erikseen), opiskelijan tulee olla kirjautunut kerran osoitteeseen https://examinarium.helsinki.fi, jotta hänet voi määrittää tenttiin osallistujaksi. Opiskelijaa kannattaa ohjeistaa Oodissa kirjautumaan Examinariumiin ja tämän jälkeen ottamaan yhteyttä tentaattoriin (jotta hän tekee opiskelijalle tentin). Henkilökohtaisessa tentissä ei vaadita Oodi-ilmoittautumista, varmista siis että opiskelijalla on oikeus suorittaa kyseinen opintojakso.

Kokonaissuoritukseksi merkityt lukitut arvioinnit siirtyvät suoraan Oodiin reksiteröitäväksi. Jos tenttisuoritus on merkitty osasuoritukseksi, opettaja kerää osasuoritukset yhteen ja toimittaa kokonaisarvosanan rekisteriin tai rekisteröi suoraan Oodiin.