Tenttivastauksen arviointi

Yleistä
Saat kerran viikossa Examinariumista yleisistä tenteistä sähköpostiisi viikkokoosteen josta näet, onko tentteihisi ilmoittautunut opiskelijoita ja onko sinulla arvioitavana olevia tenttisuorituksia. Vaihtoehtoisesti kirjautumalla järjestelmään näet aina sen hetkisen tilanteen. Henkilökohtaisista tenteistä saat aina sähköpostiisi viestin, kun opiskelija on varannut tenttiajan ja kun tenttivastaus on arvioitavana.

Yliopiston kuulusteluohjesäännön mukainen arviointiaika on 1 kuukausi tenttipäivästä, minkä jälkeen tentin arvosanan tulisi näkyä opiskelijalle Oodissa. Jos opiskelijat käyvät tentissä harvakseltaan, voit siis kerätä arvioitavaa neljä viikkoa ja arvioida useamman vastauksen kerralla. Tallenteet tenttitilanteista on saatavilla kuukauden ajan.

Suoritukset-välilehti
Kirjaudu Examinarium-järjestelmään omilla tunnuksillasi https://examinarium.helsinki.fi.

Työpöydällä näet listan omista tenteistäsi. Taulukon sarakkeista näet, kuinka monta tenttisuoritusta odottaa tarkastustasi (Arvioimatta / Odottaa loppuarviointia) ja kuinka monta ilmoittautunutta on tentteihisi (Varaukset).

Valitse tentti. Suoritukset-välilehdellä näet tentit tarkastuksen eri vaiheissa olevat vastaukset:

 • Keskeytetyt tenttisuoritukset ja Tenttiin saapumattomat opiskelijat, joille voit tarittaessa vapauttaa suorituskerran valitsemalla otsikon ja ”Vapauta”.
 • Arvioitavana olevat tenttivastaukset (arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken)
 • Arvioidut tenttivastaukset (arvosana on annettu, muttei vielä lukittu, joten tentaattori voi vielä muuttaa arviointia)
 • Lukitut tenttisuoritukset (arviointia ei voi enää muuttaa ja siitä on tiedotettu opiskelijaa).

Tenttivastauksen arvioiminen

 • Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.
 • Tenttivastauksen arviointi –näkymän yläreunasta näet mm. kuinka kauan opiskelija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tenttisuorituksia samaan tenttiin.
 • Tämän alla ovat tenttikysymykset ja opiskelijan vastaukset. Pudotusvalikosta voit merkitä kyseiselle kysymykselle pistemäärän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määritellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi).
 • Voit antaa opiskelijalle myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palautetta -kenttään. Sulje palautelaatikko klikkaamalla punaista Piilota palaute -nuolta. Kommenttisi tallentuu automaattisesti.
 • Lopuksi valitse Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit tarvittaessa vaihtaa tentin suoritustyypin osasuoritukseksi sekä määritellä opintopisteet.

Arvioinnin tallentaminen

 • Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta. Examinarium vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy OK:lla. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä.
 • Jos suoritus on merkitty kokonaissuoritukseksi, arvioinnin lukitseminen lähettää suorituksen automaattisesti rekisteröitäväksi Oodiin. Osasuoritukseksi merkittyjen tenttisuoritusten kohdalla opettaja kerää osasuoritukset yhteen ja toimittaa kokonaisarvosanan rekisteröintiin tai rekisteröi itse suoraan Oodiin.
 • Jos arviointi ei ole valmis, klikkaa Tallenna -painiketta ja voit tehdä arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.

Arvioinnin jälkeen

 • Arvioidut tenttivastaukset löytyvät Examinariumissa 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen vastaukset arkistoituvat, eli poistetaan järjestelmästä. 
  • Mikäli tarvitset vastauksia ja arvosanatietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit talteen.
 • Examinarium-tenteistä ei muodostu automaattisesti arvosanajakaumaa kurssisivulle. Arvosanajakauman saa tentin Suoritukset-välilehdeltä lukituista tenttisuorituksista luotavasta Excelistä (valitse suoritukset ja ”Luo valituista suoritustiedoista raportti Excel-tiedostona”.) Arvosanajakauman laskemiselle luonteva ajankohta on esimerkiksi tenttiperiodin päättyminen tai pitkissä tenteissä lukukauden päättyessä. Arvosanajakauman voi julkaista opiskelijoille esimerkiksi kurssisivulla.

Edistyneemmät arviointitoiminnot

 • Suoritukset kysymyksittäin: mahdollisuus pisteyttää kaikki samaan essee-kysymykseen tulleet vastaukset kerralla. Ohje konsortion ohje-sivuilla.
 • Pika-arviointi: tentaattori voi määrittää usean suorituksen loppuarvosanan kerralla. Soveltuu tentteihin, joissa kaikki vastaukset on pisteytetty automaattisesti (monivalinta- ja aukkotehtävissä), kysymyskohtaisesti (esseet) tai arvioijan toimesta. Ohje konsortion ohje-sivuilla.
 • Automaattinen arviointi: Jos tentti sisältää vain automaattisesti arvioitavia kysymyksiä (monivalinta- ja aukkotehtäviä), arvosanoille voi määrittää prosenttirajat, jolloin Examinarium automaattisesti antaa opiskelijalle alustavan arvosanan. Prosenttirajojen soveltamisesta Oodin arvosana-asteikkoihin kannattaa kysyä ohjeita osoitteesta opetusteknologia (at) helsinki.fi. Ohje konsortion ohje-sivuilla.