Tentin julkaisuasetukset

Tentin Julkaise-välilehden asetukset.

AIkataulu

 • Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
  • Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tenttiperiodin kyhentämistä pitää pyytää osoitteesta opetusteknologia @ helsinki.fi.
  • Huomioi, ettei tenttiperiodi ole pidempi kuin opetustapahtuman kesto  WebOodissa.
 • Tentin kestossa on neljä vaihtoehtoa: 30 minuutia, 55 minuuttia, 1t 55 minuuttia tai 2 t 55 minuuttia.
  • Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa, ”puuttuva 5 minuuttia” on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.

Julkaisuasetukset

 • Suorituskertojen enimmäismäärä ennen arviointia on oletuksena 1. Arviointi vapauttaa tentin uudelleen tentittäväksi, ja tentaattori voi vapauttaa suorituskerran opiskelijalle, mikäli hän ei ole saapunut tenttiin varaamanaan aikana tai on keskeyttänyt tentin. Katso tarkemmat ohjeet.
 • Osallistujat: Jos valitsit tenttityypiksi ”Henkilökohtainen tentti”, lisää tenttiin myös jokainen opiskelija, joka saa varata tähän tenttiin aikoja.
  • Opiskelijan tulee olla kerran kirjautunut järjestelmään, jotta hänet voi määrittää osallistujaksi tenttiin.
  • Henkilökohtaisessa tentissä ei vaadita Oodi-ilmoittautumista, varmista siis että opiskelijalla on oikeus opintojakson suorittamiseen.
 • Kun tentti on valmis, klikkaa sivun lopusta
  • ”Tallenna ja julkaise” kun haluat avata tentin opiskelijoille.
  • ”Tallenna”, jos tentit ei ole valmis julkaistavaksi tai muokkaat jo julkaistua tenttiä.
  • Esikatselussa voit katsoa, miltä tenttin näyttää opiskelijalle. Kysymykset arpoutuvat myös esikatseluun.