Tentin lisääminen ja perustiedot

Kirjaudu selaimella Examinariumiin (suositeltu selain Mozilla Firefox). Jos Examinarium ei osaa määrittää sinulle oikeaa roolia, ota yhteyttä tukiosoitteeseen opetusteknologia@helsinki.fi.

TENTIN LUOMINEN

Valitse työpöydältä kohta ”Uusi tentti”.

 • Valitse tenttityyppi:
  • Yleinen tentti (avoin kaikille Oodissa ilmoittautuneille opiskelijoille).
  • Henkilökohtainen tentti (tentin perustiedoissa määritetään ne opiskelijat, jotka tentin voivat tehdä).
 • Seuraavaksi määritetään se Oodin opintojakso, johon tentti yhdistetään.
  • Kirjoita opintojakson koodia tai nimeä niin pitkään, että oikea opintojakso löytyy
 • Nimeä tenttisi mahdollisimman kuvaavasti.
  • Oodin koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen.
  • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
 • Tentin kieli -kohdassa määritetään opiskelijalle näytettävät tentin suorituskielet.
  • Ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
  • Voit valita useamman kielen.
  • Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.
 • Tallenna.

Täydennä tentin perustiedot

 • Opintojakson nimi, arviointiasteikko ja opintopisteet tulevat automaattisesti Oodista. (Tenttijän tentistä saamaa opintopisteitä voi arviointivaiheessa muuttaa.)
 • Suoritustyyppi
  • Kokonaissuoritukseksi merkittyjen tenttien arvioidut tentit lähetetään automaattisesti rekisteröitäväksi Oodiin. Jos automaattista rekisteröintijonoon vientiä ei haluta  tai opintojakson arvosana ei koostu pelkästään kyseisestä tentistä, valitaan suoritustyypiksi osasuoritus.
 • Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
  • Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioija (arvioija ei voi tallentaa lopullista arviointia eikä muokata tenttiä).
  • Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään.
 • Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentit liitteet
  • Tenttiin voi liittää kaikille tenttijöille yhteisen liitteen
   • Käytä pdf-tiedostoja tai kuvia, jotka saadaan tenttikoneilla auki.
  • Tentin vastaamisessa tarvittavissa ohjelmistoissa-kohdalla rajataan tenttiminen tietyn tyyppisille koneille. Tällä hetkellä Examinariumissa on vaihtoehdot:
  • ”Drawing table”: Kumpulassa kuudella koneella on piirtonäyttö laskemiseen ja piirrosten tekoon.
  • ”Paperitentti” poistunut tenttimahdollisuus (Kumpula)
  • ”Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi Aleksandrian K133 tilan, josta on pääsy sivustolle www.finlex.fi
  • ”No Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi muut kuin Aleksandrian K133-tilan (ei pääsyä sivustolle www.finlex.fi.)
  • ”Matlab, Geogebra, Marvin Suite, Origin, R, R Studio”, Kumpulassa osassa koneilla olevia erityisohjelmistoja.
  • ”No Matlab, Geogebra etc.” Kumpulan koneet, joissa erityisohjelmistoja ei ole.

Kysymysten lisääminen-sivulle.