Helsingin yliopiston opinnäytteet ja niiden löytäminen

Opinnäytteillä tarkoitan tässä kandidaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kandidaatintöitä ei julkaista verkossa. Täällä on epävirallinen ja epätäydellinenkin lista viimeaikaisista suomen kielen kandidaatintöistä:

Ssu- ja Skk-kandintöiden luettelo 2010-2020

Nuo työt ovat pdf-muodossa tutkimuskoordinaattori Mari Siiroisen hallussa. Jos haluat nähdä jonkin työn, ota vain yhteyttä: mari.siiroinen@helsinki.fi.

Vaikka kehitys on kehittynyt ja nykyään kaikki gradut julkaistaan sähköisinä, niitä ei kuitenkaan ole kovin helppo löytää, varsinkaan jos haluaa vain saada yleiskuvaa, minkälaisia onkaan viime aikoina tehty.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan uusimmat gradut löytyvät sähköisinä täältä:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/18091?locale-attribute=fi

Siellä ovat sekaisin kaikkien alojen gradut, seassa myös fennistiikan. Jos gradun tiivitselmän yhteydessä ei ole pdf:ää, se on luettavissa Helsingin yliopiston kirjaston Kaisa-toimipisteessä ns. gradukioskeilla.

Tuon yllä olevan linkin takana ovat siis kaikki humanistisen tiedekunnan gradut. Pitää vain selata ja asettaa gradut aikajärjestykseen, niin jotakin voi löytyä.

No, koska graduja on vaikea tuolta selailla ja diginä ne kaikki ovat varmasti vasta 2016 lähtien, liitän tähän excelin, jossa ovat Helsingin yliopiston suomen kielen sekä Suomen kielen ja kulttuurin gradut 2007 – 2020.

Helsingin yliopiston suomen kielen gradut 2007-2021 julkinen

Nämä kaikki löytyvät kyllä Helsingin yliopiston Helka-tietokannasta.

Ne, jotka eivät ole verkossa, ovat paperisina, kuten vaikkapa tämä ja tilattavissa opinnäytteiden suljetusta kokoelmasta luettavaksi:

Havukainen, Paula 2006 “Puhujaviitteisten tämä poika ja meikäpoika -ilmausten syntaksia ja semantiikkaa ”

Vanha valtakunnallinen opinnäyteluettelo on seuraavan otsikon alla. Siellä on lueteltuna alan gradut kaikista Suomen yliopistoista aikojen alusta vuoden 2005 loppuun:

Vanha graduluettelo 1880 – 2005

Tuossa luettelossa on yliopistot ilmaistu lyhenteinä: HY = Helsingin yliopisto, TY = Turun yliopisto, TaY = Tampereen yliopisto, JY = Jyväskylän yliopisto, HKKK = Helsingin kauppakorkeakoulu, JoY = Joensuun yliopisto, OY = Oulun yliopisto