Tärkeät tietolähteet: Iso suomen kielioppi sekä kielitieteelliset aikakausjulkaisut

Mitä tahansa tietoa kaipaatkaan suomen kielen fonologiasta, morfologiasta tai syntaksista (ja hieman muistakin asioista, kuten vaikkapa modaalisuudesta), sen löydät Ison suomen kieliopin verkkoversioista.

http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

Täällä videoita, jotka opastavat kieliopin käyttöön:

Ison suo­men kie­lio­pin verk­ko­ver­sion käyt­tö­opas­tus­ta, osa 1

Ison suomen kieliopin verkkoversion käyttöopastusta, osa 2

Ison suomen kieliopin verkkoversion käyttöopastusta, osa 3

Tärkeimmät suomalaiset suomen kieltä käsittelevät kielitieteelliset aikakausjulkaisut ja muut verkossa olevat julkaisut:

Virittäjä

Video, joka opastaa Virittäjän hakutoiminnon käyttöön: Virittäjän käyttö

Muita

Sananjalka

Puhe ja kieli

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn julkaisusarjat

VAKKI-julkaisut

Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisut:

https://www.sgr.fi/fi/collections/browse

Yleistajuista:

Kielikello