Kurssirakenne muovautuu: plussia ja haasteita

Olemme saaneet lyötyä lukkoon kurssin sisällöt ja rakenteen. Joka viikolla on toistuva rakenne, joka sisältää aina toistuvasti :

 • 1. ”Raakojen eettisten intuitioiden” saamista aikaan opiskelijoissa parilla alkukyselyllä; esimerkiksi mitä tekisit tässä ja tässä tilanteessa, mikä olisi oikein tässä tilanteessa mielestäsi.
 • 2. Syvällisemmin avaustapauksen, joka on käytännön tilanne tai eettinen dilemma, johon tehdään lyhyt animaatio dilemman esittelemiseksi, ja jossa opiskelijalle esitellään eettinen dilemma (tyyliin ”varastaisitko tässä tilanteessa vai et”), ja jossa tekee päätöksen ja perustelee sen. Ero ensimmäisiin kyselyihin on se, että avaustapaus on laajempi ja kietoutuu opetettavien materiaalien ja teorioiden ympärille enemmän kuin ensimmäinen kohta. Opiskelija kirjoittaa tästä lyhyen pätkän ylös itselleen perusteluistaan.
 • 3. Muutama luentopätkä, noin 20 minuuttia pätkältä, mutta pituus vaihtelee. Luento kytkee kohdan 2 avaustapaukseen eri eettisiä teorioita ja tarjoaa ratkaisuehdotuksia eri teorioiden näkökulmasta. Luento sisältää myös kyselyjä, jotka pitävät huolen, että opiskelija seuraa luentoa ja on ymmärtänyt sen.
 • 4. Lukemisto, joka tulee sisältämään otoksia eri teksteistä aiheen tiimoilta.
 • 5. Toinen lukemisto, artikkeli tai pätkä jotain kirjaa labraosiota varten asiaankuuluvilla kysymyksillä varustettuna
 • 6. Labra on virtuaalinen luokkahuone, jonka järjestämme näillä näkymin Google Hangoutsilla tai Webexillä. Kyseessä on siis video- ja äänikeskustelu puhelimilla tai tietokoneella opettajan/tutorin ja  ryhmän osan kanssa, jossa käsitellään luettua tekstiä etukäteiskysymysten valossa.
 • 7. Keräämme kurssisivulle myös ei-pakollista lisämateriaalia, mikä auttaa opiskelijaa kurssin suorittamisessa ja kartoittaa aihetta laajemminkin

Lopuksi opiskelija palaa viikon alussa kirjoittamaan tekstiinsä ja katsoo ovatko hänen perustelunsa ja valintansa muuttuneet tai syventyneet. Hän kirjoittaa laajemman kirjoituksen viikon alun dilemmasta käyttäen hyväksi viikon aikana opittuja tietojaan ja taitojaan. Tämä teksti arvioidaan. Mietimme myös joka viikon lopussa lyhyttä loppukyselyä, jonka tehtävä on varmistaa se, että keskeiset käsitteet on opittu. Emme ole vielä päättäneet missä tilanteissa tällainen automaattinen netissä tehtävä kysely tehtäisiin. Yksi näistä esseistä laajennetaan kurssin lopussa tehtäväksi loppuesseeksi, joka myös arvioidaan.

 

On myös paljon muita yksityiskohtia, mutta kerromme niistä enemmän kun ne ovat valmiimpia.

 

Olemme keskustellee kurssin rakenteesta paljon ja hartaasti, ja puhuneet yhtäältä kurssin hyvistä puolista ja toisaalta haasteista.

Kurssin hyviä puolia:

 1. Kurssin on tarkoitus olla joustava ja sen voi tehdä netin kautta kokonaan ja koska vain, paitsi joka viikolle on oma rakenteensa ja labrakeskustelu-osio on pakollinen osallistumiselle. Silti muuten viikon aikana suoritettavien tehtävien tekeminen on joustavaa.
 2. Kurssi lähtee esimerkkipohjaisesti ja käytännön elämä edellä, josta se nousee abstraktille tasolle, mikä parantaa oppimista ja ankkuroi kurssin enemmän käytännön maailmaan ja sen eettisiin haasteisiin
 3. Kurssi on käytännön ohjeita antavaa alkutapaamista ja palautetta keräävää lopputapaamista lukuunottamatta täysin netissä, mikä mahdollistaa osallistumisen ympäri Suomea
 4. Kurssi tarjoaa tavallista kurssia enemmän filosofisten taitojen opettamista, koska se keskittyy omien argumenttien muotoiluun, punnitsemiseen ja kriittiseen arviointiin niin tehtäviensä puolesta kuin keskustelevassa labra-osiossa.
 5. Kurssin rakenteeseen on monista osista huolimatta helppo hypätä mukaan, sillä se toistuu pääosissaan samana joka viikko.

Haasteita:

 1. Kurssilla on niin paljon erilaisia liikkuvia osia, että sen rakentaminen aikarajaan mennessä voi olla haastavaa
 2. Toisiinsa sopivia lukemistoja on vaikea löytää kun tehdään sopivaa lukemistoa opiskelijoille
 3. Mahdolliset tulevat tekniset haasteet erityisesti labrakeskustelu-osion suhteen; toimivatko kaikkien laitteet moitteettomasti, pettääkö tekniikka?
 4. Keskusteluosio vaatii vetäjiltä myös laajan työpanoksen
 5. Kurssi ei tarjoa yhtä paljon teorioita kuin tavallinen luentokurssi, vaikka tarjoaakin niitä syvällisemmin ja argumentointitaitoja painottavammin kuin tavallinen luentokurssi
 6. Kurssin rakenteen kristalloimiseen liittyvissä keskusteluissa on mennyt jo nyt paljon aikaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *