Naamat ja suunnitelmat tutuiksi

Filosofian digiloikan suunnitteluvaihe on ollut niin intensiivinen, että blogin päivitykset ovat jääneet vähiin. Onneksi ryhmästämme Juri Hiltunen on ehtinyt päivittämään tunnelmia. Annetaan vaihteeksi kuvien puhua!

Ohessa synenerginen suunnitteluryhmämme, josta juuri Juri valitettavasti tosin tällä erää puuttuu – liikkuvaista ryhmäämme kun on vaikea saalistaa samaan kuvaan.

Vasemmalta oikealle: Päiviö Omwami, Tarna Kannisto, Dina Babushkina, Esko Yli-Hemminki ja projektin vetäjä, filosofian yliopistolehtori Olli Loukola. Takana näkyy suunnittelun aikajana.

Kuluneiden viikkojen aikana olemme käsikirjoittaneet kurssiin kuuluvia osioita. Selkeän käsikirjoituksen tarve nousee esiin viimeistään toteuttamisvaiheessa. Apua käsikirjoittamiseen saimme muun muassa Opetusteknologiapalveluiden järjestämässä Digiloikan videotyöpajassa 12.2.2018, jossa meille esiteltiin kuvakäsikirjoituspohja, jota muokkasimme omaan käyttöön sopivaksi.

Ohessa yksi sivu ”Hukkuvan lapsen” case -käsikirjoituksesta. Case animoidaan Keynotella ja animaation päälle rakennetaan Moodlen H5P-työkalulla pieni interaktiotehtävä.

Alinna aivan ensimmäisen suunnittelupalaverin lopputulos – tästä lähdettiin tammikuussa liikkeelle!

Suunnittelu hyrrää

”Oppimisympäristön suunnitteleminen on monimutkaista ongelmanratkaisua”, kertoo meille opus nimeltä Online Learning*. Oppimisympäristön suunnittelemiseen ei ole olemassa mitään valmista polkua, vaan jokaisen on tallattava omansa. Työryhmämme tavoitteena on muokata toimiviksi havaituista digioppimisen menetelmistä filosofiaan sopivimmat, mutta kunnianhimoisena tavoitteena on myös kartoittaa mahdollisuuksia jonkin aivan uuden kehittämiseen.

Tavanomaisen kurssisuunnittelun periaatteet pitävät digikurssilla edelleen kutinsa, mutta mausteena sopassa ovat e-oppimisen omat periaatteet. Digioppimisessa suurimmat haasteet liittyvät aktivointiin ja vuorovaikutuksellisuuteen. Esimerkiksi pelkkä luentojen taltiointi ei riitä, sillä vaikka hyvä luennoitsija helposti livenä vangitsee yleisön mielenkiinnon pariksi tunniksi, harva jaksaa seurata samaa esitystä videolta. Princetonista (ks. aiempi kirjoitus) saimme esimerkiksi hyvän vinkin katkaista video lyhyillä kyselyillä, jotka pitävät katsojat hereillä. Näin oli toimittu huippufilosofi Peter Singerin massiivisella 35 000 hengen mooc-kurssilla.

Digitaalisten oppimateriaalien suunnittelu tapahtuu sykleissä, jotka lähtevät liikkeelle relevantin tiedon kartoittamisella.

 

Ensimmäisen kurssimme kohdeyleisö (avoimen yliopiston opiskelijat), ja sen keskeinen tietopohja (yliopislehtori Olli Loukolan etiikan johdantokurssi) ovat selvillä. Samoin tiedossa ovat kurssin keskeiset tekniset mahdollisuudet ja rajoitteet: kurssipohjana toimii Moodle.

Niinpä pääsimme heti alkuvaiheessa pohtimaan kurssin pedagogisia malleja. Malliksi valitsimme digioppimisessa hyvin toimivan ongelmalähtöisen opiskelumallin, jossa lähdetään liikkeelle keskeisistä kysymyksistä tai probleemeista. Vastauksia ei jaeta heti alkuun, vaan opiskelijan edellytetään ensin pohtivan aiheita ja hankkivan niistä tietoa itse.

Aloitimme oman tiedonkeruun etsimällä kurssin tietosisältöön sopivia eettisiä probleemeita ja dilemmoja, ja kuluneella viikolla olemme sijoittaneet niitä valitsemaamme opetusmalliin.

Tulevassa maanantaipalaverissa arvioimme tuloksia, ja kartoitamme samalla, mitä tietoa jatkossa tarvitsemme. Näin suunnittelusykli alkaa jälleen alusta, mutta syvenee koko ajan. Pidämme lukijat kartalla!

*)Dabbagh, Nada & Bannan-Ritland, Brenda 2005: Online Learning – Concepts, Strategies, and Application. Pearson/Merril Prentice Hall.