Filosofian digiloikkaprojekti jatkuu!

Saimme keväällä projektin kunnialla päätökseen erinomaisin arvosanoin. Lopullinen keskiarvo kaikista kurssin palautteista on asteikolla 1-5 arvosana 4,25 ja kurssimme uudet innovatiiviset menetelmät saivat kaikki suitsutuista videoluennoista, keskustelulaboratoriosta, kyselyistä ja case-pohjaisesta lähestymistavasta alkaen. Opiskelijat olivat läpi kurssin huomattavan innokkaita ja kävivät paljon odotettua enemmän ylimääräistäkin dialogia, eli kurssia voidaan pitää huomattavana onnistumisena. Sanoipa muutama kurssille osallistunut opiskelija haluavansa kurssin vuoksi filosofian pääaineopiskelijaksikin!

Nyt olemme pyöräyttäneet syksyllä toisen pilottivaiheen käyntiin. Tässä toisessa pilottivaiheessa otettiin käyttöön keväällä kehitettyjä menetelmiä ja materiaaleja syksyn Etiikan johdantokurssia varten. Keväällä käytettyjä animaatioita, keskustelutehtäviä ja videoluentoja käytetään osana ”käännetty luokkahuone” (flipped classroom) -menetelmää, jossa opiskelijat ensin opiskelevat materiaaleja ja sitten tulevat syventämään osaamistaan muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Tähän asti kaikki on mennyt pääosin hyvin, vaikka pientä muokkausta on täytynyt tehdä, sillä kurssi ei ole ensisijaisesti verkkokurssi toisin kuin kevään kurssi. Myös parantelua tehtäviin ja muihin on tehty ensimmäisen kurssin palautteen pohjalta!

 

Tästä on hyvä jatkaa!

Digiloikan pilottikurssin puoliväli!

Olemme nyt digiloikkakurssin pilottikurssin puolivälin paremmalla puolella eli kurssin neljäs viikko on nyt lopuillaan. Keräsimme ensimmäiset välipalautteet kurssista, 10 henkeä on vastannut tällä hetkellä palautteeseen. Tässä on lyhyt yleisvaikutelma välipalautteesta:

Yleisarvosanaksi kaikki ovat antaneet asteikolla 0-5 ainoastaan arvosanaa neljä tai viisi. Kehuja on tullut tehtävien moninaisuudesta, interaktiivisesta keskustelusta, johdonmukaisesta rakenteesta, selkeistä luennoista sekä joustavuudesta kurssin suorittamisen suhteen. Tämä on linjassa sen suhteen, miltä ihmiset vaikuttavat keskustelulaboratorioissakin, sillä he vaikuttavat hyvin kiinnostuneilta ja kommentoivat viikon keskusteluforumeilla hyvin paljon. Porukka on hyvä ja ihmiset ovat keskustelleet ja opiskelleet yhteisoppivassa hengessä.

Parannustoiveita ovat esimerkiksi olleet tarkemmat toiveet kirjoitustehtävien tehtävienannossa, keskustelulabrojen kestoista on toivottu pidempiä sekä on toivottu opettajien/tutorien osallistumista myös verkkoalustan keskusteluforumille. Muun muassa näitä pointteja on hyvä pitää mielessä jatkoa ajatellen!

Ensimmäinen pilottikurssi on käynnissä!

Hei!

Etiikan pilottikurssimme alkoi viime viikolla ja ihmiset ovatkin tehneet ensimmäisen viikon tehtävät. Pidimme myös ensimmäisen Google Hangoutsin seminaarin ja teknisiä ongelmia ei oikeastaan ollut, vaan ohjeemme olivat menneet hyvin perille. Sessiot menivät hyvin ja ihmiset vaikuttivat olevan tyytyväisiä Google Hangouts-keskusteluun. Opiskelijat olivat innostuneen oloisia ja viikon tehtävät tuntuivat mielekkäiltä.

Kurssihan on vain kuusiviikkoinen, joten se on melko intensiivinen työmäärältään. Luennointia ei ole yhtä paljon kuin tavallisella kurssilla; sen sijaan on tehtäviä, lukemistoa, keskustelua opiskelijoiden kesken sekä joka viikon huipentumana Google Hangouts-sessio. Toivottavasti Google Hangouts-kerta myös sitouttaa opiskelijoita vahvemmin kurssiin kuin puhdas nettikurssi, joita yleensä tehdään vähemmän interaktiivisesti ja enemmän itsenäisesti kuin meidän kurssiamme.

Tämän kurssimme yksi tavoite oli digitalisoinnin myötä yhdistää joustava suorittaminen interaktioon, ja ainakin minun mielestäni olemme onnistuneet tässä. Opiskelijat voivat vapaasti suorittaa viikon aikana tehtäviä, kunhan viikon loppupuolella olevaan keskusteluseminaariin mennessä tietyt tehtävät on tehty. Näin ollen kurssillamme on sekä joustavuutta että interaktiivisuutta. Opiskelijoiden välistä keskustelua painotetaan myös opiskelijoiden yhteisellä keskusteluforumilla, jonka suhteen on pari tehtävää per viikko, ja joissa keskustelu onkin ollut aktiivista.

Haasteina tällä hetkellä näen sen, että työmäärää per viikko on vaikea skaalata opiskelijoille sopivaksi. Tämän vuoksi on tärkeää kerätä opiskelijoilta koko ajan palautetta kurssista koko kurssin ajan. Saa myös nähdä, että koska joka viikon lopussa on arvioitava loppukirjoitelma, tuleeko opiskelijoille paineita kirjoittaa nämä ja jäävätkö tästä syystä jotkin tehtävistä roikkumaan. Yhtenä haasteena on myös se riski, etteivät opiskelijat saa kurssia suoritettua kunnialla loppuun asti, sillä kurssi on melko intensiivinen kuusiviikkoisen kestonsa takia. Nämä ovat kuitenkin enemmän uhkakuvia kuin toteutuneita ongelmia tällä hetkellä. Myös kolme tunnin kestoista Hangouts-sessiota viikon lopussa vaativat keskustelua johtavilta opettajilta paljon aikaa, vaikka muuten hyvin hedelmällisiä ovatkin.

Nämä ovat joitain haasteita, joita on hyvä pitää mielessä tulevaisuutta ajatellen. Joka tapauksessa nettikurssi on tähän asti onnistunut oikein hyvin, ja hieman jännittämämme Hangouts-sessiot ovat olleet selkeä onnistuminen niin teknisesti kuin keskusteluintoisuuden puolestakin. Tästä on hyvä jatkaa!

Naamat ja suunnitelmat tutuiksi

Filosofian digiloikan suunnitteluvaihe on ollut niin intensiivinen, että blogin päivitykset ovat jääneet vähiin. Onneksi ryhmästämme Juri Hiltunen on ehtinyt päivittämään tunnelmia. Annetaan vaihteeksi kuvien puhua!

Ohessa synenerginen suunnitteluryhmämme, josta juuri Juri valitettavasti tosin tällä erää puuttuu – liikkuvaista ryhmäämme kun on vaikea saalistaa samaan kuvaan.

Vasemmalta oikealle: Päiviö Omwami, Tarna Kannisto, Dina Babushkina, Esko Yli-Hemminki ja projektin vetäjä, filosofian yliopistolehtori Olli Loukola. Takana näkyy suunnittelun aikajana.

Kuluneiden viikkojen aikana olemme käsikirjoittaneet kurssiin kuuluvia osioita. Selkeän käsikirjoituksen tarve nousee esiin viimeistään toteuttamisvaiheessa. Apua käsikirjoittamiseen saimme muun muassa Opetusteknologiapalveluiden järjestämässä Digiloikan videotyöpajassa 12.2.2018, jossa meille esiteltiin kuvakäsikirjoituspohja, jota muokkasimme omaan käyttöön sopivaksi.

Ohessa yksi sivu ”Hukkuvan lapsen” case -käsikirjoituksesta. Case animoidaan Keynotella ja animaation päälle rakennetaan Moodlen H5P-työkalulla pieni interaktiotehtävä.

Alinna aivan ensimmäisen suunnittelupalaverin lopputulos – tästä lähdettiin tammikuussa liikkeelle!

Digiloikka jatkuu!

Avoimen yliopiston kurssikuvaus etiikan kurssistamme on luotu:

https://courses.helsinki.fi/fi/ayfilk-112/120043507

Suunnittelu on jo lähes kokonaan tehty ja hankimme viime viikolla välineet kuvaamiseen ja nauhoittamiseen. Koeajoimme myös reaaliaikaisessa keskusteluseminaarissa käyttämämme Google Hangouts-ohjelman kymmenellä henkilöllä, ja tuntui toimivan oikein hyvin.

 

Nyt teemme pikaisella tahdilla luentojen kuvauksia, haastatteluja sekä animaatioita. Aikaa on enää alle 3 viikkoa kurssin alkuun. Aikataulu on tiukka, mutta koko kurssin rakenne ja sisällöt ovat jo todella pitkälle suunniteltu, joten kaiken pitäisi sujua sujuvasti.

Kurssirakenne muovautuu: plussia ja haasteita

Olemme saaneet lyötyä lukkoon kurssin sisällöt ja rakenteen. Joka viikolla on toistuva rakenne, joka sisältää aina toistuvasti :

 • 1. ”Raakojen eettisten intuitioiden” saamista aikaan opiskelijoissa parilla alkukyselyllä; esimerkiksi mitä tekisit tässä ja tässä tilanteessa, mikä olisi oikein tässä tilanteessa mielestäsi.
 • 2. Syvällisemmin avaustapauksen, joka on käytännön tilanne tai eettinen dilemma, johon tehdään lyhyt animaatio dilemman esittelemiseksi, ja jossa opiskelijalle esitellään eettinen dilemma (tyyliin ”varastaisitko tässä tilanteessa vai et”), ja jossa tekee päätöksen ja perustelee sen. Ero ensimmäisiin kyselyihin on se, että avaustapaus on laajempi ja kietoutuu opetettavien materiaalien ja teorioiden ympärille enemmän kuin ensimmäinen kohta. Opiskelija kirjoittaa tästä lyhyen pätkän ylös itselleen perusteluistaan.
 • 3. Muutama luentopätkä, noin 20 minuuttia pätkältä, mutta pituus vaihtelee. Luento kytkee kohdan 2 avaustapaukseen eri eettisiä teorioita ja tarjoaa ratkaisuehdotuksia eri teorioiden näkökulmasta. Luento sisältää myös kyselyjä, jotka pitävät huolen, että opiskelija seuraa luentoa ja on ymmärtänyt sen.
 • 4. Lukemisto, joka tulee sisältämään otoksia eri teksteistä aiheen tiimoilta.
 • 5. Toinen lukemisto, artikkeli tai pätkä jotain kirjaa labraosiota varten asiaankuuluvilla kysymyksillä varustettuna
 • 6. Labra on virtuaalinen luokkahuone, jonka järjestämme näillä näkymin Google Hangoutsilla tai Webexillä. Kyseessä on siis video- ja äänikeskustelu puhelimilla tai tietokoneella opettajan/tutorin ja  ryhmän osan kanssa, jossa käsitellään luettua tekstiä etukäteiskysymysten valossa.
 • 7. Keräämme kurssisivulle myös ei-pakollista lisämateriaalia, mikä auttaa opiskelijaa kurssin suorittamisessa ja kartoittaa aihetta laajemminkin

Lopuksi opiskelija palaa viikon alussa kirjoittamaan tekstiinsä ja katsoo ovatko hänen perustelunsa ja valintansa muuttuneet tai syventyneet. Hän kirjoittaa laajemman kirjoituksen viikon alun dilemmasta käyttäen hyväksi viikon aikana opittuja tietojaan ja taitojaan. Tämä teksti arvioidaan. Mietimme myös joka viikon lopussa lyhyttä loppukyselyä, jonka tehtävä on varmistaa se, että keskeiset käsitteet on opittu. Emme ole vielä päättäneet missä tilanteissa tällainen automaattinen netissä tehtävä kysely tehtäisiin. Yksi näistä esseistä laajennetaan kurssin lopussa tehtäväksi loppuesseeksi, joka myös arvioidaan.

 

On myös paljon muita yksityiskohtia, mutta kerromme niistä enemmän kun ne ovat valmiimpia.

 

Olemme keskustellee kurssin rakenteesta paljon ja hartaasti, ja puhuneet yhtäältä kurssin hyvistä puolista ja toisaalta haasteista.

Kurssin hyviä puolia:

 1. Kurssin on tarkoitus olla joustava ja sen voi tehdä netin kautta kokonaan ja koska vain, paitsi joka viikolle on oma rakenteensa ja labrakeskustelu-osio on pakollinen osallistumiselle. Silti muuten viikon aikana suoritettavien tehtävien tekeminen on joustavaa.
 2. Kurssi lähtee esimerkkipohjaisesti ja käytännön elämä edellä, josta se nousee abstraktille tasolle, mikä parantaa oppimista ja ankkuroi kurssin enemmän käytännön maailmaan ja sen eettisiin haasteisiin
 3. Kurssi on käytännön ohjeita antavaa alkutapaamista ja palautetta keräävää lopputapaamista lukuunottamatta täysin netissä, mikä mahdollistaa osallistumisen ympäri Suomea
 4. Kurssi tarjoaa tavallista kurssia enemmän filosofisten taitojen opettamista, koska se keskittyy omien argumenttien muotoiluun, punnitsemiseen ja kriittiseen arviointiin niin tehtäviensä puolesta kuin keskustelevassa labra-osiossa.
 5. Kurssin rakenteeseen on monista osista huolimatta helppo hypätä mukaan, sillä se toistuu pääosissaan samana joka viikko.

Haasteita:

 1. Kurssilla on niin paljon erilaisia liikkuvia osia, että sen rakentaminen aikarajaan mennessä voi olla haastavaa
 2. Toisiinsa sopivia lukemistoja on vaikea löytää kun tehdään sopivaa lukemistoa opiskelijoille
 3. Mahdolliset tulevat tekniset haasteet erityisesti labrakeskustelu-osion suhteen; toimivatko kaikkien laitteet moitteettomasti, pettääkö tekniikka?
 4. Keskusteluosio vaatii vetäjiltä myös laajan työpanoksen
 5. Kurssi ei tarjoa yhtä paljon teorioita kuin tavallinen luentokurssi, vaikka tarjoaakin niitä syvällisemmin ja argumentointitaitoja painottavammin kuin tavallinen luentokurssi
 6. Kurssin rakenteen kristalloimiseen liittyvissä keskusteluissa on mennyt jo nyt paljon aikaa

Suunnittelu hyrrää

”Oppimisympäristön suunnitteleminen on monimutkaista ongelmanratkaisua”, kertoo meille opus nimeltä Online Learning*. Oppimisympäristön suunnittelemiseen ei ole olemassa mitään valmista polkua, vaan jokaisen on tallattava omansa. Työryhmämme tavoitteena on muokata toimiviksi havaituista digioppimisen menetelmistä filosofiaan sopivimmat, mutta kunnianhimoisena tavoitteena on myös kartoittaa mahdollisuuksia jonkin aivan uuden kehittämiseen.

Tavanomaisen kurssisuunnittelun periaatteet pitävät digikurssilla edelleen kutinsa, mutta mausteena sopassa ovat e-oppimisen omat periaatteet. Digioppimisessa suurimmat haasteet liittyvät aktivointiin ja vuorovaikutuksellisuuteen. Esimerkiksi pelkkä luentojen taltiointi ei riitä, sillä vaikka hyvä luennoitsija helposti livenä vangitsee yleisön mielenkiinnon pariksi tunniksi, harva jaksaa seurata samaa esitystä videolta. Princetonista (ks. aiempi kirjoitus) saimme esimerkiksi hyvän vinkin katkaista video lyhyillä kyselyillä, jotka pitävät katsojat hereillä. Näin oli toimittu huippufilosofi Peter Singerin massiivisella 35 000 hengen mooc-kurssilla.

Digitaalisten oppimateriaalien suunnittelu tapahtuu sykleissä, jotka lähtevät liikkeelle relevantin tiedon kartoittamisella.

 

Ensimmäisen kurssimme kohdeyleisö (avoimen yliopiston opiskelijat), ja sen keskeinen tietopohja (yliopislehtori Olli Loukolan etiikan johdantokurssi) ovat selvillä. Samoin tiedossa ovat kurssin keskeiset tekniset mahdollisuudet ja rajoitteet: kurssipohjana toimii Moodle.

Niinpä pääsimme heti alkuvaiheessa pohtimaan kurssin pedagogisia malleja. Malliksi valitsimme digioppimisessa hyvin toimivan ongelmalähtöisen opiskelumallin, jossa lähdetään liikkeelle keskeisistä kysymyksistä tai probleemeista. Vastauksia ei jaeta heti alkuun, vaan opiskelijan edellytetään ensin pohtivan aiheita ja hankkivan niistä tietoa itse.

Aloitimme oman tiedonkeruun etsimällä kurssin tietosisältöön sopivia eettisiä probleemeita ja dilemmoja, ja kuluneella viikolla olemme sijoittaneet niitä valitsemaamme opetusmalliin.

Tulevassa maanantaipalaverissa arvioimme tuloksia, ja kartoitamme samalla, mitä tietoa jatkossa tarvitsemme. Näin suunnittelusykli alkaa jälleen alusta, mutta syvenee koko ajan. Pidämme lukijat kartalla!

*)Dabbagh, Nada & Bannan-Ritland, Brenda 2005: Online Learning – Concepts, Strategies, and Application. Pearson/Merril Prentice Hall.

 

Digiloikkaprojektin päivitys 20.1.

Hei!

 

Olemme nyt touhunneet digiloikan parissa. Tällä hetkellä olemme saaneet rakenteellisen luonnoksen aikaan tulevasta kurssirakenteesta, ja opetussisällöt on päätetty. Aiomme lähteä esimerkkitapaukset edellä opettamaan etiikkaa, ja käyttää digitaalisia välineitä esimerkkitapausten esittämisessä. Keräämme nyt erilaisia eettisiä dilemmoja esimerkkitapauksiksi ja valikoimme niistä parhaat. Tämän jälkeen aiomme tutkia, millä digitaalisilla tavoilla nämä olisi paras esittää, esimerkkinä vaikkapa videot.

Olemme kartoittaneet myös erilaisia digitaalisen luokkahuoneen vaihtoehtoja. Tätä projektia ensisijaisesti hoitaa Dina Babushkina, joka on tutkinut yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa erilaisia digitaalisia ohjelmia. Ideana on avoimen yliopiston kurssia varten tehdä digitaalinen luokkahuone, jossa ihmiset voivat keskustella tekstin, äänen, ja mahdollisesti myös liikkuvan kuvan avulla. Kokeilimme läpi Adobe Connectin eräässä ohjaussessiossa, samoin kuin kartoitimme Skypen mahdollisuudet.

Soitimme myös Princetoniin Mona Fixdalille, joka on työskennellyt Peter Singerin filosofian verkkokurssien sisällöntuottajana ja suunnittelijana. Kysyimme heiltä digitaalisesta luokkahuoneesta ja video-opettamisesta, ja saimme vahvan suosituksen käyttää ohjelmaa Google Hangout, joka on (1) ilmainen (2) helppo käyttää ja (3) voi sisältää 10 ihmisen välisen nettikeskustelun äänen ja kuvan kanssa. Adobe Connect oli oman kokeilumme perusteella periaatteessa hyvä ja monipuolinen ohjelma sekä opettamiseen että keskusteluun samaan aikaan, mutta siinä ongelmaksi nousivat sekava käyttöliittymä sekä suurehko teknisten ongelmien mahdollisuus, sillä opiskelijat eivät välttämättä osaa käyttää ohjelmaa oikein ja hyvin ilman vahvaa ohjeistusta.

Olemme potkaisseet käyntiin myös sivuprojektina toimivan filosofian kirjoitusseminaarin filosofian sivuaineopiskelijoille, jossa ihmiset, jotka eivät välttämättä ole kirjoittaneet koskaan filosofisia esseitä, oppivat kirjoittamaan filosofiaa – ja ajattelemaan siinä ohessa filosofisesti. Tämän sivuprojektin suurin vetovastuu on ryhmämme Päiviö Omwamilla, ja ensimmäinen tapaaminen olikin jo, missä käytiin läpi sitä, millainen on filosofinen essee ja miten se tulisi kirjoittaa.

Ensi maanantaina on tarkoitus miettiä tarkemmin, mitä eettisiä dilemmoja käytämme kurssilla ja tämän jälkeen pohtia, miten tuotamme eettisten dilemmojen esittämisen.

Digiloikkaprojektin päiväkirja alkaa!

8.1.2018

TERVETULOA DIGILOIKKAAN!

Digiloikkamme tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia digitaalisen opettamisen muotoja, jotka opettavat filosofiassa tarpeellisia argumentaation ja johdonmukaisen ajattelun taitoja. Tuotamme keväällä 2018 pilotin avoimen yliopiston etiikan kurssille, ja syksyllä jatkamme tästä etiikan toisella kurssilla. Ideana on myös kerätä tälle sivustolle materiaalipankkia ja -ohjeita tänne sivustolle digiloikkaa koskien, joita voi käyttää muiden opettajien kouluttamiseen ja neuvomaan opettamisen digitalisoinnissa. Tämä blogi toimii myös eräänlaisena matkakertomuksena tässä digiloikassa.

Joulukuussa meillä oli alustavia tapaamisia suunnittelusta, mutta tänään 8.1.2018 suunnittelu alkoi toden teolla. Alla oli jo viime joulukuussa ollut vanhojen digiloikkaprojektien kick-off, missä oli kaikenlaisia digiopetusprojekteja videoista ja interaktiivisista virtuaaliympäristöistä virtual reality -kokemuksiin asti. Ryhmämme sai paljon ideoita palloittelulle näistä sekä muutaman kontaktin, johon aiomme tällä viikolla ottaa yhteyttä. Opimme myös yleisimmistä haasteista digiloikassa, kuten liian kunnianhimoiseen suunnitteluun liittyvästä kiireestä sekä opiskelijoiden toiveista, joita olivat joustavuus, selkeät ohjeet sekä interaktiivisuus. Tavoitteenamme onkin luoda interaktiivisia opettamisen muotoja, jotka opettavat opiskelijoita oikeasti ajattelemaan ja argumentoimaan.

Kartoitamme nyt aluksi erilaisia työskentelytapoja ja visioimme uusia opettamisen tapoja. Meidän täytyy löytää alustava suunta nopeasti, sillä pilottikurssi alkaa jo noin kahden kuukauden päästä. Lisäksi aiomme digitalisoida tulevien filosofiaa sivuaineena opiskelevien opettajien filosofisen kirjoitusseminaarin kurssia. Konsultoimme seminaarin vanhaa pitäjää myös tällä viikolla hyvistä sapluunoista tämän suhteen. Olemme järjestäneet jo kasan tapaamisia, joiden avulla keräämme tietoa, jotta voimme tämän tiedon valossa löytää paremmin tarkemman suunnitelmamme. Katsotaan, mitä kaikkea keksimme!