Kurssin aineistoja

Kurssin aineistoja (yhtä lailla luennoissa kuin ryhmissä käsiteltyjä)

Psykologian ja uskonnon kanssa yhteiset luennot
(löytyy myös jarjestyksen mukaiselta paikalta):
oakarviointilukiossa17
OAK17YOreaali
yo_sahkoistyminen_ffnakokulma

 

Kurssi

Aikataulu (oak17ohjelma_v3)
aikataulumuhutos 3.3.17 kellonajan osalta OAK17ohjelma_V4

Kurssin kuvaus (OAK17kurssinesittely)

Suoritus (oak17kurssinsuoritus)

OAK arviointikriteerit (OAKarviointikriteerit)

 

OPS, koululaitos jne.

Kasvatusfilosofia, yhteiskunnan koululaitos ja PISA (oak17arviointi_pisa, OAKkasvatusfilosofia_lukio)

Oppilaitosten arviointi (ADoppilaitosarviointi)

 

Arviointi

Arviointi lukiossa (oakarviointilukiossa17)

Katsomusaineiden, filosofian ja psykologian arviontikohdat OPS-perusteissa 2015 (oakarviointilausumat-oppiaineiden-yleiskuvauksissalops2015)

Tarkennuksia ET:n ja filosofian arviointiin taksonomioiden pohjalta (OAK17_SOLO_malli_arviointitaksonomiana) (JohanAFF_kriteerit_v14)

Palaute (OAKPalaute)

Opettajan arviointi (ADOpettajanArviointi14)

 

Ylioppilaskirjoitukset (reaali)

OAK17YOreaali

yo_sahkoistyminen_ffnakokulma

Essee (oakessee17)

Ainereaalin kysymystyypit (oakkysymystyypit17)

IB ja muita ylioppilaskirjoituksia  (IB14)

Yo-kirjoitusten sähköistäminen, ks Digabi

 

 

Arviointi ja yo filosofiassa

Filosofian didaktinen vallankumous ja arviointi (lops15filosofiaoaklyh)

Filosofian kokeet (filosofiankokeet17, tehtävä: Kokeisiin tutustuminen2016)

LOPS 2003 ja YTL (mallikokeen arviointiohjeet 2004) filosofian arvioinnista (FiloLOPS03jaYTLarvosteluohjeTehtävä)

Filosofian soveltavat kurssit

 

Arviointi ja yo ETssä

ET arviointi lukiossa noudattaa filosofian ja katsomusaineiden yhteisiä ohjeita (esim. Bloomin ja SOLO-taksonomiat) sekä ET:n LOPS-perusteissa ja YTL:n mallikokeiden korjausohjeissa mainittuja lisäpiirteitä.

etarviointiperusopetuksessa17

EToppimkistuklostenArviointiRusamaKommentitJuhaEjaSatuH

Perusopetuksen ET:stä lisää aineistoa löytyy ET-didaktiikan blogisivulta https://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/

Kannattaa katsoa myös HY:n ET-keskuksen sivuja www.helsinki.fi/et

yhdysryhmaopetusetssaao17

 

 

Opetuksen kehittäminen

Ilmiöoppinen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet (Hannele Cantell videolla, sivun alempi video tekee erottelun tiedonalalähtöisen eheyttämisne ja ilmiöoppimisne välillä)

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet perusopetuksessa (POPS 2014laaja-alaineosaaminen)

Aihekokonaisuudet lukiossa (Vanha: AihekokoknaisuudetLOPS03)

Eheyttäminen ym. uusissa POPS14 ja LOPS15 (Aihekokoknaisuudet_eheyttäminen_teemaopinnot_POPS14_LOPS15)