Kurssin aineistoja

Kurssin aineistoja 

Kurssin aineistot on syksyllä 2018 siirretty kattavasti Moodleen. Tällä sivulla on vanhaa aineistoa, kunnes löytyy järkevä peruste tuoda osa materiaalista avoi,mille sivuille.

Ainedidaktiikan info
Ainedidaktiikan info ETFIADinfo2017
Info2017opinnt2aineessa

Kurssin käytännön järjestelyt
OSTA_ET_filosofia_2017
Korjattu ohjelma FiET_OSTA_Ohjelma2017lu_ja_ryK2

Ohjelma
FiET_OSTA_Ohjelma2017lu_ja_ryK1

Arviointitaulukko
OSTA_ad1arviointiLyhES

Kurssin tehtäviä

OSTA-opetustehtävä

Filosofiaa lapsille -tehtävä Fetadfilateht17

Kurssi- ja tuntisuunnitelmatehtävä OSTA_tuntisuunnittelu_tehtävä
Jaksosuunnitelmapohja aojaksosuunnitelmapohja
Tuntisuunnitelmapohja aotuntisuunnitelmapohja

Yleistä ja OPS

Sivistys, kasvatusta ja oppimista koskevaa teoretisointia (ADperusteet16sivistysYmLaajennettu)

Tiistaiksi 5.9.
Teknologia ja opettaminen TeknologiajaOpettaminen16
OSTA_OPS2016

Filosofiaa lapsille (FILA/P4C)

Ajattelun opettaminen ja filosofiaa lapsille AjattelunOpettaminen_ja_LipmaninP4C_FILA
Filosofiaa lapsille -tehtävä Fetadfilateht17

Didaktiikkaa
Oppitunti ja opetusmuodot Oppitunnin_rakenne17
Kaksi keskustelun perusmuotoa alustus AD_OSTA_kaksikeskustelunmuotoa
Keskustelumenetelmistä ADkeskustelumenetelmistä2palstaan17
Väittely ADVäittelyOdOpPerusteella2palstaan13
Väittelyharjoitus16
Filosofisten tekstien kanssa työskentely Filteksti2palstaan
Tekstien kanssa työskentely ET:ssä Tekstit13eritET
Ryhmässä oppiminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen adryhmyto
Pelit pelididaktiikkaa
Käsitteen didaktiikkaa kasitteen_didaktiikkaa13
Muita didaktisia menetelmiä admuista_opetusmuodoista16
Juha Eerolaisen metaetiikka aukkoteksti JuhaEAukkoTekstiMEtaEtiikka
Teknologia ja opettaminen TeknologiajaOpettaminen16
TVT ja muita opetuksen apuneuvoja Tvtjamuutapuneuvot14

 

Filosofia
Filosofian opetuksen historiaa adperusteetlukiofilosofianopetuksenhistoriaa17
Lukion filosofian opetuksen piirteitä ADLukioFilosofianPiirteitä
Lukion OPS-perusteet (2015) Filosofia LOPS15filosofia_OSTA17
lops15filosofia
Vanhat lukion OPS-perusteet (2003) Filosofia LOPS03FiloSisHolokausti
Filosofian soveltavia kursseja (vanha LOPS) ADFiSoveltavatKurssit
Klassikoiden opetus FilosofianKlassikotjaLukio13
Artikkelit käsitteellsiestä muutoksesta ja klassikoista: rusanenetaljaesklassikoad2008oikovedoksesta
FFoppimateriaalit16
Artikkeli: Opettajan_oppaat_kätilöinä_Salmenkivi2003

 

ET (ja US)
uskonnon-vapaus-ja-yhteiskunnan-koululaitos16
uskontajamoraalikasvatus

OPH:n ohje perusopetus
OPH:n ohje lukio (päivitetty 12.5.2016)
mallikaavakeoppilaan-osallistuminen-koulun-uskonnollisiin-tilaisuuksiin

ET perusteita (johdannon kertausta)
ADperusteetETpähkinänkuoressa17
ADperusteetEToikeutus17
AOETtyotavat16kertaus

Peruskoulun OPS-perusteet ET, luokat 7 – 9, ETtukisanat7_9
Lukion OPS-perusteet ET LOPS2015ET4sivuun

Elämänkatsomustiedon uudet opetussuunnitelman perusteet perusopetukseen puolestaan hyväksyttiin 22.12.2014. Lukion uudet OPS-perusteet hyväksyttiin 27.10.2015 (ks. myös ET lukion e-perusteissa).
AdETPOPS14
ETLOPSad_OSTA17

Linkki suositellut lisäartikkelit sisältäväään kirjaan:  Kallioniemi A. & Salmenkivi, E. (toim.) Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino.