Oona Simolin

kirjoittajakuva Oona

Olen ollut aina kiinnostunut kulttuurista ja halunnut selvittää, mistä toimintatapamme ja käsityksemme tulevat ja mitä vaihtoehtoja niille voisi olla. Valitessani pääainetta humanistisesta tiedekunnasta luin läpi kaikkien aineiden pääsykoekysymykset ja valitsin hakukohteiksi ne aineet, joiden kohdalla esitettyihin kysymyksiin halusin tietää vastaukset. Näin minusta tuli folkloristi.

Tutkin väitöskirjassani maailmanperintökohteiden opastettuja kierroksia: millaisia elämyksiä ne ovat ja mitä niillä halutaan tehdä. Tutkijana olen kiinnostunut kulttuuriperinnöstä, kulttuurimatkailusta, elämystuotannosta ja kestävästä matkailusta.

 

Päivystävä folkloristi -artikkelini

Akateemisempaan esittäytymiseeni voi tutustua Helsingin yliopiston tutkimustietokannassa.