Viliina Silvonen

Minua kiinnostaa kokemukset ja merkitysten muodostuminen sekä ilmaisu, ajatusten, kokemusten ja merkitysten välittäminen ja välittyminen. Miten tulkitsemme toisiamme, ja miksi tulkitsemme niin kuin tulkitsemme? Tutkin itkuvirsiä ja niiden ilmaisua. Niiden erikoinen maailma viehätti jo fuksivuonna ja vie yhä mennessään. Tekstin ja musiikin tutkimuksesta olen päätymässä syvemmälle emootioiden ja affektien maailmaan. Valmistuin filosofian tohtoriksi helmikuussa 2022. Väitöskirjani on luettavissa ja ladattavissa Helsingin yliopiston Helda-palvelussa. Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa.

En tarkalleen osaa sanoa, miksi minusta tuli folkloristi, niin vain kävi. Väitöskirjatutkija minusta tuli, kun eivät ne itkut jättäneet minua rauhaan, vaikka yritin tehdä aivan muita töitä maisteriksi valmistuttuani. Eteenpäin kuljen siis kiinnostustani seuraten. Koetan säilyttää lapsenomaisen kyvyn ihmetellä maailmaa ja innostua pikkuseikoistakin. Rakastan musiikkia.

Tutkimukseni seikkailee instagramissa #pitkäiloitkusta.