Pauliina Latvala-Harvilahti

Pauliina Latvala-Harvilahti
FT | PhD
folkloristiikan dosentti | Docent in Folklore Studies
pauliina.latvala-harvilahti[a]utu.fi

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti on erikoistunut aineettoman kulttuuriperinnön tutkimukseen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kysymyksiin. Hän väitteli suvun muistitiedosta vuonna 2005 Helsingin yliopistosta. Hän toimii kulttuuriperinnön tutkimuksen dosenttina Turun yliopistossa, jossa työskennellyt yliopistonlehtorina sekä Kauppakorkeakoulussa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vierailevana tutkijana.

Tutkimuksissaan hän on käsitellyt muun muassa paikallisen tiedon rakentumista ja merkityksiä, julkisen ja yksityisen kulttuuriperinnön välistä suhdetta sekä kerrottua poliittista kulttuuria. Hän johtaa Turun yliopistossa Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö -hanketta (2017–2019).

Latvala-Harvilahti tutkii muistitietoaineistoja dosentti Matti Hyvärisen johtamassa Suomen Akatemian digihum-hankkeessa Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä (Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteet).

avainsanat: kulttuurisesti kestävä kehitys, aineeton kulttuuriperintö, kaupunkitutkimus

Elävä Suomenlinna
Pauliina Latvala-Harvilahti, SKS tutkimusosasto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosasto
PL 259
00171 Helsinki

**

Pauliina Latvala-Harvilahti studies people’s place attachment and meanings of locality: how communities, stakeholders and heritage officials reflect the change(s) and continuities of the WHS Suomenlinna islands and its mindscapes concerning the last decades, as well as ideas for the future of Suomenlinna. In addition, the use of history in heritagization is one of her special interests. The Living Suomenlinna project aims at developing a longitudinal ethnographic study from the viewpoints of cultural heritage studies and landscape studies.

Latvala-Harvilahti has a title of docent in Cultural Heritage Studies at the University of Turku and in Folklore Studies at the University of Helsinki, Finland. Among other themes, her areas of interest include oral history, heritage politics and heritage conventions, heritage communities and local level everyday culture, fieldwork methodology and representations of the past(s) and futures.

She has published monographs and articles in Finnish, English and Estonian. She is based in the Research Department of the Finnish Literature Society. Latvala-Harvilahti has been a visiting scholar at the Finland Futures Research Centre and has worked as a university lecturer in Cultural Heritage Studies at the University of Turku (2015–2017).

keywords: Culturally sustainable development, intangible cultural heritage, urban studies

The Living Suomenlinna project 
Finnish Literature Society SKS Research, Pauliina Latvala-Harvilahti