Tutkintovaatimukset

Tälle sivulle on listattu Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja Kulttuuriperinnön maisteriohjelman tutkintovaatimukset folkloristiikan osalta. Tutkintovaatimukset ovat muuttumassa, tarkistathan ajantasaiset tiedot opinto-oppaasta.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

KUKA-100 Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot (30 op)

Pakolliset peruskurssit
KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi
KUKA-102 Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät
KUKA-109 Kulttuurien tutkimuksen teoriat.

Vaihtoehtoiset peruskurssit
KUKA-103 Tila, paikka ja ympäristö
KUKA-104 Visuaalisuus ja materiaalisuus
KUKA-105 Uskonto, maailmankuva ja perinne
KUKA-106 Identiteetit ja sosiaaliset verkostot
KUKA-107 Kulttuuri, omistajuus ja toimijuus
KUKA-108 Näkökulmia alueiden tutkimukseen

KUKA-FO200 Folkloristiikan aineopinnot (60 op)

Tieteenalaopinnot
KUKA-201 Kulttuurien tutkimus käytännössä
KUKA-FO211 Perinne, moderni ja kulttuurin kerrostumat
KUKA-FO214 Folkloristiikan perusteet
KUKA-FO215 Kansanusko ja mytologia
KUKA-FO216 Muistitietotutkimuksen lähtökohtia
KUKA-FO217 Kalevala, myytti ja historia
KUKA-FO220 Arkistokurssi

Menetelmäopinnot
KUKA-FO219 Kenttätyökurssi
KUKA-US211 Tekstitutkimuskurssi

Tutkielmaopinnot
KUKA-FO222 Proseminaari
KUKA-FO223 Kandidaatintutkielma

Työelämäopinnot
KUKA-FO225 Työharjoittelu
KUKA-202 Työelämäopinnot

Kypsyysnäyte

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Folkloristiikan syventävät opinnot (vähintään 60 op)

KUMA-301 Orientaatio Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan
KUMA-FO301 Metodologian praktikum
KUMA-FO302 Folkloristiikan keskeiskysymykset
KUMA-FO303 Folkloristiikan erikoistuminen I
KUMA-FO304 Arkistopraktikum
KUMA-FO310 Folkloristiikan erikoistuminen II
KUMA-FO312 Folkloristiikan erikoistuminen III 

Tutkielmaopinnot

KUMA-FO313 Seminaari
KUMA-800 Pro gradu-tutkielma

Kypsyysnäyte