Abstract

Vi välkomnar abstract i anknytning till konferenstemat men även sådana som berör textforskning ur andra slags synvinklar. Tidsfristen för inlämning av abstract är onsdagen den 1 mars. Vi siktar på att ge besked om antagning inom mars.

Abstracten omfattar högst 250 ord (exklusive referenser) och skickas per mejl till adressen fot2023@helsinki.fi.

    • DL för abstract: 1.3.2023
    • Besked om antagning: 31.3.2023