Hur faktorerna distans och förtroende påverkar benägenheten att brevrösta

I riksdagsvalet 2019 blev det för första gången möjligt för utlandsfinländare att brevrösta. Projektmedlem Johanna Peltoniemi har tillsammans med Miroslav Nemčok skrivit en artikel, som publicerats i tidskriften Political Behavior, i vilken de undersöker hur faktorerna distans (till närmaste vallokal) och förtroende (för brevröstning som röstningsmetod) påverkar benägenheten att brevrösta bland utlandsmedborgare. Data som används i denna artikel bygger på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare som genomfördes inom projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad strax efter riksdagsvalet. Länk till artikeln (på engelska) finns här:

Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoptation of Postal Voting Among Citizens Living Abroad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *