Kasvatustieteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot

Mitkä ihmeen KK, KM ja KT? Entä mitkä ihmeen kandi, gradu ja väitöskirja? Sarjassa esitellään kasvatustieteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot sekä opintopolun varrella tehtävät opinnäytetyöt. Tutkinnon eri vaiheita valotetaan lisää seuraavien viikkojen aikana!

Kasvatustieteen kandidaatti, maisteri ja tohtori. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. Kaavio: Netta Metsäaho.

Kaaviota luetaan alhaalta ylös.

Kandidaatin tutkinnon ei tarvitse olla aivan valmis, kun aloittaa maisteriopintoja. Laitos toki suosittelee, että opinnoissa keskitytään ensin kandidaatin tutkinnosta puuttuviin opintoihin ja sitten vasta siirrytään maisterin tutkinnon opintoihin, mutta käytännössä moni tekee molempien tutkintojen opintoja usein jonkun aikaa limittäin muun muassa opintojen jouhevan etenemisen takia.

Maisterin tutkintoon kuuluvia sivuaine- ja vapaasti valittavia opintoja voi opiskella milloin vain huomioiden ko. oppiaineiden omat säännöt vaadittavista edeltävistä opinnoista.

Lisäksi maisterin tutkinnon syventävistä opinnoista S 1.1. Orientoivan kirjallisuuden tentin saa tehdä siinä vaiheessa, kun kaikki muut aineopinnot paitsi kanditutkielma on valmiina.  S 1.1. Orientoiva kirjallisuus tulee olla suoritettuna ennen pro gradu -seminaarien aloittamista. Muut syventävät opinnot saa aloittaa sitten, kun koko aineopinnot kanditutkielma mukaanlukien on valmiina.

Pedagogik-koulutuksessa (ruotsinkielinen koulutus) syventävät opinnot (lukuunottamatta pro gradu -seminaareja) voi aloittaa, kun aineopinnoista 45/55 op on suoritettuna.

Maisterin tutkintoon kuuluvan YM 1. hopsin I-osaan kannattaa osallistua syventävien opintojen aloittamista edeltävänä lukukautena.

Tohtorikoulutukseen voi hakea vasta suoritettuaan kasvatustieteen maisterin tutkinnon.

Lähde: Anna Kuuteri