Viikin ainejärjestöt YET-fuksille

Haalarit ovat opiskelijan univormu.

Opiskelun lisäksi yliopistoyhteisössä voi tehdä paljon muutakin. Monelle opiskelijalle tärkeä vapaa-ajan aktiviteetti on ainejärjestöjen tarjoama toiminta. Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden muodostamia ja pyörittämiä. Ainejärjestö edustaa yleensä jotakin tiettyä opintosuuntaa, mutta niihin voi yleensä liittyä kaikki asiasta kiinnostuneet. Ainejärjestöjen näkyvin toiminta on tapahtumissa, mutta yhtä tärkeää on niiden toiminta opiskelijoiden etujen puolesta.

Viikissä erityisesti ympäristö- ja elintarviketaloutta opiskelevia varten on kolme ainejärjestöä. Isoin niistä on Viikin Taloustieteilijät ry, tuttavallisemmin VITA, joka vastaanottaa uudet YET-fuksit ja toimii ikään kuin ”kattoainejärjestönä” Viikin taloustieteiden opiskelijoille. YET-fukseille löytyy kaksi ainejärjestöä myös opintosuunnan mukaan. Vuorovaikeutus ry on ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta kiinnostuneille. Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry palvelee elintarviketalouden opintosuunnan valinneita.

 

Tiedekunnilla on myös omat ainejärjestönsä. YET –kandiohjelma kuuluu maatalous- ja metsätieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekuntamme ainejärjestö on MMYL ry, eli maatalous- ja metsäylioppilaiden liitto. MMYL toimii muiden tiedekunnassa toimivien ainejärjestöjen katto-organisaationa.

 

 

Ainejärjestöjen toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena toimihenkilönä tai vain nauttia tapahtumista yhdistyksen jäsenenä. Tehtäviä on monenlaisia ja niistä löytyy varmasti kaikille halukkaille jokin pesti. Itse lähdin fuksivuonna mukaan Vuorovaikeutus – Ympäristöekonomistit ry:n toimintaan fuksivastaavan tehtävään. Olen myös VVn hallituksen varajäsen. Jäseneksi liityin myös Viikin Taloustieteilijät ry:hyn.

 

Ainejärjestöjen tapahtumia on monenlaisia. Usein niihin liittyy juhlimista, kuten sitsejä, baareja, pikkujouluja, mutta paljon muutakin. Monet ainejärjestöt järjestävät yritysekskursioita, eli tutustumiskäyntejä oman alan toimijoiden luokse. Mielestäni nämä ovat todella hyödyllisiä, koska niiden avulla hahmottaa paremmin oman uran mahdollisia suuntia. Tähän mennessä olen ollut ekskursiolla SOKlla, Agronomiliitolla ja Maa- ja metsätalousministeriössä.

 

Linkkejä ainejärjestöjen kotisivuille

MMYL ry – https://mmyl.fi

Viikin Taloustieteilijät ry – https://www.vitary.fi

Vuorovaikeutus ry – https://vuorovaikeutusry.wordpress.com

Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit ry – https://www.facebook.com/vekeviikki/

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Samuli