Liikevoittoa terveysväitteistä

Liikevoittoa terveysväitteistä

Saimme aiheeksemme liikevoittoa terveysväitteistä. Totesimme, että aiheen käsitteleminen on mielekästä siten, että hankimme tietoa aiheeseen liittyen joltain elintarvikealan yritykseltä.

Ennen haastattelua teimme omista lähtökohdistamme ennakko-olettamuksia, miten yritys tulisi vastaamaan meille kysymystemme perusteella.

Oletimme, että:

  • Funktionaalisten elintarvikkeiden tuottaminen on suurempi riski yhtiölle, koska tuotekehitysprosessi vaatii enemmän tutkimusta, eikä terveysväitteiden hyväksynnästä ole takeita.
  • Funktionaalisten elintarvikkeiden osuus on pieni, mutta trendi on jatkuvasti kasvava
  • Funktionaalisista elintarvikkeista saatava tuotto on korkeampi kuin perinteisistä elintarvikkeista

Lähestyimme kahta eri suomalaista elintarvikealan yritystä aiheen tiimoilta. Jo tässä vaiheessa saimme ensimmäisen opetuksen, sillä kiireellisen aikataulun puitteissa yrityksen mukaan saaminen oli haastavaa. Toinen valitsemistamme yhtiöistä ei vastannut koskaan.

Haastattelimme keskisuurta meijerialan yritystä, jonka keskeisimpiä tuoteryhmiä ovat juustot, maidot ja muut maitotuotteet. Keskeisenä liikeideana on tarjota kuluttajille suomalaista laatua keskimääräistä korkeampaan hintaan. Yrityksen vaatimuksesta emme mainitse yrityksen nimeä.

Haastattelun pohjalta

Haastattelussa perehdyttiin juustoihin, jotka on valmistettu kasvirasvapohjaisesti ilman maitorasvaa. Kohdeyrityksen osalta funktionaalisten elintarvikkeiden osuus tuoteperheessä on noin 1/3, mikä oli yllättävän suuri verrattuna ennakko-oletuksiimme. Lisäksi huomionarvoista oli, että hetkellisesti vaikuttanut karppausbuumi laski tuotteiden kysyntää, mutta karppauksen laannuttua kyseisten tuotteiden kysyntä on palautunut normaalille tasolle. Pitkällä aikajänteellä tuotteiden kysyntä on hitaasti nouseva.

Haastattelussa kävi ilmi, että yrityksen näkökulmasta terveysväitteitä ei kannata ylikorostaa, sillä se saattaa vaikuttaa negatiivisesti tuotteen myyntiin. Liiallinen terveellisyyden ylikorostaminen johtaa tuotteen ajautumiseen niche-tuotteen asemaan, jolloin vain pieni asiakaskunta on kiinnostunut kyseistä tuotteesta. Niche-tuotteella tarkoitetaan pienelle kohderyhmälle yksilöityä tuotetta. Tämän ilmiön johdosta voidaan kuluttajien väittää olevan tietyllä tavalla konservatiivisia ostotottumuksissaan, eivätkä totutut ostopäätökset muutu nopeasti.

Funtionaalisten elintarvikkeiden tuotto-odotus paljastui oletustemme mukaisesti perinteisiä elintarvikkeita korkeammaksi, mutta hinnoittelulle muodostuu nopeasti katto johtuen korkeasta hinnasta johtuvasta tuotteen hintajoustosta. Eli hinnan noustessa liian korkeaksi, sen kysyntä laskee enemmän suhteessa hinnan nostosta saatavaan voittoon.

Haastattelussa kohdeyritys korosti sitä, että suomalaisen elintarviketuotteiden yleinen hygieniataso on jo lähtökohtaisesti korkea. Sitä voidaan pitää jo itsessään kotimaisten tuotteiden kilpailuetuna. Yritys pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän lisäaineita, koska kuluttajat arvostavat tuotteiden luonnollisuutta. Kuluttajien luottamuksen takaamiseksi terveysväitteiden paikkaansa pitävyydessä pyritään korkeimpaan mahdolliseen varmuuteen.

Tulevaisuuden osalta yritys uskoo, että ihmisten tietoisuus ja valveutuneisuus kuluttajina kasvaa koko ajan. Mistään suuresta murroksesta ei ole kysymys, vaan vastuullinen kuluttaminen kasvaa hitaasti, mutta varmasti. Tämä tarjoaa valoisia tulevaisuudennäkymiä niin koko suomalaiselle ruokaketjulle, kuin myös funktionaalisille elintarvikkeille.