Tutkijalinjan kesäkoulu tulee taas!

Tämän vuoden kesäkoulussa tutustutaan moderniin ilmakehätutkimukseen, joka kattaa aiheita molekyyliklusterien dynamiikasta turbulenssiin, ilmakehän kiertoliikkeeseen ja ilmastomalleihin sekä mittausmenetelmiä massaspektrometriasta lagrangelaisiin ilmalaivamittauksiin. Kurssi sisältää tiiviin katsauksen tämän hetken kuumimpiin tieteellisiin kysymyksiin ilmakehätieteissä.

Kesäkoulu järjestetään 20.-24.5. Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella. Asemalla sijaitsee myös ilmakehätieteiden osaston SMEAR II -mittausasema, jossa mitataan ilmakehän ja metsän vuorovaikutusta pohjoisella havumetsäalueella. Kesäkoulussa ovat Helsingin yliopistosta mukana ainakin akatemiaprofessori Markku Kulmala ja professori Timo Vesala.

Osa ohjelmasta on interaktiivista sisältäen mm. ryhmätöitä ja keskusteluja. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kandidaattivaiheen opiskelijoille. Ehdottomia esitietovaatimuksia ei ole, mutta valinnaisiin aineopintoihin kuuluvasta, vuosittain IV periodissa luennoitavasta kurssista Siirtoilmiöt I on hyötyä kesäkoulussa esitettyjen ilmiöiden hahmottamisessa.

Kesäkoulun nettisivut ja hakusysteemi julkistetaan myöhemmin, mutta merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt! Lisäinfoa kesäkoulun ohjelmasta, puhujista ja muista käytännön järjestelyistä seuraa kevään mittaan. Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä myös tutkijapiirin vetäjiltä.

This entry was posted in Kesäkoulut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply