Tutkijalinjan kesäkoulun hakuaika on alkanut!

Tämän vuoden kesäkoulussa tutustutaan moderniin ilmakehätutkimukseen, joka kattaa aiheita molekyyliklusterien dynamiikasta turbulenssiin, ilmakehän kiertoliikkeeseen ja ilmastomalleihin sekä mittausmenetelmiä massaspektrometriasta lagrangelaisiin ilmalaivamittauksiin. Kurssi sisältää tiiviin katsauksen tämän hetken kuumimpiin tieteellisiin kysymyksiin ilmakehätieteissä.

Kesäkoulu järjestetään 20.-24.5. Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella. Asemalla sijaitsee myös ilmakehätieteiden osaston SMEAR II -mittausasema, jossa mitataan ilmakehän ja metsän vuorovaikutusta pohjoisella havumetsäalueella. Kesäkoulussa ovat Helsingin yliopiston luennoitsijoista mukana ainakin Markku Kulmala, Timo Vesala, Hanna Vehkamäki, Jouni Räisänen ja Antti Lauri. Kesäkoulu, sisältäen kuljetuksen, majoituksen ja ruokailut, on osallistujille maksuton ja osallistumisesta on mahdollista saada kaksi opintopistettä.

Osa ohjelmasta on interaktiivista sisältäen mm. ryhmätöitä ja keskusteluja. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kaikille kandidaattivaiheen opiskelijoille, eli myös ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat hyvin hakea mukaan. Kesäkouluun hyväksytään yhteensä noin 20 osallistujaa. Ehdottomia esitietovaatimuksia ei ole, mutta valinnaisiin aineopintoihin kuuluvasta, vuosittain IV periodissa luennoitavasta kurssista Siirtoilmiöt I on hyötyä kesäkoulussa esitettyjen ilmiöiden hahmottamisessa.

Kesäkoulun nettisivu ohjelmineen ja hakulomakkeineen löytyy täältä. Hakuaikaa on 2.4. asti ja valituille ilmoitetaan 5.4. mennessä.

Lisätietoja kesäkoulusta antavat yliopistonlehtori Antti Lauri (antti.lauri@helsinki.fi) ja tutkijapiirin vetäjät.

This entry was posted in Kesäkoulut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *