Pajapilottien antia

Pajapiloteista kerättiin palaute, jonka perusteella mietitään jatkoa. Pajatoiminnasta on saatu positiivista palautetta ja sen perään on pitkään kyselty, joten tästä on hyvä lähteä miettimään, minkälaisena Fysiikan laitoksen pajatoiminta palvelisi parhaiten mahdollisimman montaa opiskelijaa.

Pajassa kävi varsin nopeasti selväksi, että “yleisassarista” on hyötyä vieressäkulkijana ja tuutorina – ihmisenä, joka voi lähestyä ongelmaa eri kannalta. Valmiita ratkaisuja assistentilla ei ole tarjota, eikä assistentin usein ole mahdollista edes suoraan nähdä, kuinka itselle vieraan tehtävän ratkaisu menee. Tällaista ongelmaa ei tietenkään kurssikohtaisessa pajassa ole, koska sellaisessa assarin eteen tulee paljon rajallisempi määrä ongelmia, hän on usein käynyt laskaripalaverissa kuulemassa mitä luennoitsija on hakenut takaa, ja hänellä pitäisi jopa olla valmiit mallit.

Toisaalta monia auttaa jo se, että saa viereen jonkun miettimään yhdessä, joten ajatusta pajasta ei haudata sillä perusteella, että assari ei voi osata kaikkea.

Pajatoiminnan selvittäminen etenee seuraavasti: luemme huolella läpi saadun palautteen ja kysymme sekä muilta Kumpulan laitoksilta että muista yliopistoista, joissa on vastaava systeemi fysiikassa, miten kaikenlaiset ikävät pikkujutut kuten aikataulut ja raha-asiat saadaan hoidettua. Sen jälkeen lähdetään selvittämään, kuinka laajaan päivystykseen on resursseja – ja millaista tukea päivystäville assareille pitää järjestää, jotta päivystyksestä on mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman isolle osalle opiskelijoita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *