Palautetta pajalaskareista

Kuten edellisessä blogauksessa kerrottin, Fysiikan laitoksen Sähkömagnetismi -kurssilla otettiin taas askel kohti pajamaisia laskuharjoituksia. Muutokseen liittyen opiskelijoilta kerättiin kurssipalautetta (kuten laitoksen perusopetuksessa yleensäkin tehdään, aina kun kursseilla kokeillaan jotain uutta).  Palautetta pajalaskareista antoi lähes 90 % kurssille aktiivisesti osallistuneista (69 kpl), joten otos on hyvin edustava.

Kysymys kuului:”Kurssilla luovuttiin ryhmäkohtaisista laskaritilaisuuksista. Mitä mieltä olet uudistuksesta?”

Noin 55 % vastanneista piti muutosta onnistuneena, 15 % taas näki edellisen systeemin toimivampana. Noin 30 % näki muutoksessa sekä hyviä että huonoja puolia tai ei muuten kokenut uutta järjestelyä paremmaksi tai huonommaksi kuin entistä.

Positiivisten kommenttien yhteiset piirteet tiivistyvät seuraavissa vastauksissa:

Se oli toimiva uudistus, tilaisuuksia kysyä assareilta apua oli ikään kuin enemmän.

Toimii hyvin, 2 tuntia laskareissa olisi liian vähän, nyt saa assariapua koko keskiviikkoiltapäivän ja perjantain laskupajassa

Uudistus on hyvä, koska voin valita vapaasti, milloin menen laskupajaan.

Sekä-että -vastauksissa nousi esiin samoja hyviä puolia kuin yllä, mutta huonona puolena monet mainitsivat ruuhkan, joka laskupajassa oli toisinaan vallinnut (etenkin alkupuolella kurssia ja ohjausajan alkaessa). Tätä osattiin hieman pelätä, ja pohdimmekin onko jatkossa tarvetta ohjata opiskelijoita käymään pajassa hieman porrastetusti.

Muutokseen kielteisesti suhtautuneiden kommenteissa yhdistävänä tekijänä voi nähdä kaipuun pienempiin ryhmiin:

Kun tehtäviä käytiin laskareissa läpi, oli vaikea seurata, kun paikalla oli niin paljon ihmisiä.

Huono uudistus. Ryhmäkohtaisissa laskareissa saisi paremmin apua, ja pienempi ryhmä on parempi oppimisympäristö.

Uudessa systeemissä laskarisalissa kieltämättä on paljon enemmän väkeä kuin ennen ja on ymmärrettävää, että järjestely ei ole kaikille optimaalinen. Pian alkavalla Säteilykentät ja fotonit -kurssilla laskarit pidetään pitkälti samanlaisina kuin nyt, mutta on mahdollista, että sinne tulisi myös pienempi ryhmä (tätä kirjoitettaessa asia on vielä ratkaisematta).Sitä voisivat hyödyntää kaikki, mutta tietysti erityisesti he, jotka kaipaavat pienempää ja rauhallisempaa laskaritilaisuutta.

Yleiskuva palautteesta siis on positiiviinen ja pajamaiset laskarit tuntuisivat sopivan monille hyvin. Ennustaisinkin järjestelyn vakiintuvan käyttöön tulevina lukuvuosina ainakin fysiikan suurilla peruskursseilla. Saattaisipa systeemi sopia joillain aineopintojen kursseillakin käytettäväksi.

Aluksi se hieman pelotti, koska ajattelin laskaritilaisuuksien olevan aina aivan täysiä ja näin ollen assareiden avun olevan hakusessa. Uudistus näytti kuitenkin toimivan ja sain paljon uusia laskarikavereita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *