Laskupajaprojekti ja pajaohjaaminen

Laskupaja edistyy. Vapaaehtoisvoimin pyörivä Laskupajaprojekti järjestää kokeiluluontoisen päivystyksen isoon laskariluokkaan (D208) huhtikuun ajaksi. Tarkemmat päivystysajat näkyvät kalenterista.

Ensi vuodelle järjestetään myös kurssi Pienryhmäohjaus fysiikassa (1 op), joka on tarkoitettu paitsi kurssiassistenteille, myös alkupään opiskelijoille, jotka ehkä eivät vielä ole valikoituneet kurssiassistenteiksi. Kurssiin sisältyy koulutusta ja pajaohjauksen harjoittelua. Ajatuksena on, että pajatoiminnasta ja assaroinnista kiinnostuneet saavat pehmeän laskun opettamiseen (ja opintopisteen), ja nämä näytöt toisaalta auttavat palkallisen assaripestin saamisessa tulevaisuudessa.

Työn teettäminen pelkkiä opintopisteitä vastaan ei tietenkään ole ongelmaton ratkaisu, ja siksi kurssi pidetään lyhyenä ja siihen sisältyy opiskelua. Kurssilta palkkatyöhön pääsy ei tietenkään voi olla automaatio, mutta toisaalta yhtä lailla itsestäänselvää on, että assariksi on helpompi palkata ihminen joka tunnetaan ja josta tiedetään, että hän pärjää.

Fakta on, että nykyinen assarijärjestelmä maksaa suunnilleen saman verran kuin pelkkä paja palkka-assareilla. Paja-assarien palkkaaminen on siis myös rahakysymys. Kursseilta ei varmastikaan pääsääntöisesti tulla irrottamaan assariresursseja, koska tietyt asiat kursseillamme toimivat hyvin. Pajamuotoinen ohjaaminen toimii todistetusti ainakin alkupään kursseilla, mutta nimenomaan näillä kursseilla laboratoriotyöt on integroitu kursseihin tiiviisti ja ne toimivat erinomaisesti. Näiden kurssien laskuharjoitukset voidaan muuttaa “kurssin sisäiseksi pajaksi” mutta ainakin tällä hetkellä tuntuu hyvältä, että assistentit ovat sitoutuneet sekä laskarien että laboratoriotöiden ymmärtämiseen. Toisaalta korkeamman (esim. maisteri-) tason kurssien opettamisesta pajamuotoisesti on rajallisesti kokemuksia ainakin fysiikassa. Kommentteihin saa linkata vastaantulevia tutkimuksia aiheesta.

Opiskelijat kokevat pajaohjauksen hyödylliseksi myös silloin, kun pajaohjaajalla ei ole ollut vastauksia. Yhdessä tekeminen on opettavaista joka tapauksessa. On kuitenkin varmasti myös raja, jonka jälkeen pajaohjaajasta ei hirveästi ole hyötyä – toisen vuoden teoreetikon apu elektroniikan syventäviin kursseihin tai päinvastoin ei todennäköisesti enää mene edes vertaistuen piiriin, joten ennen kuin syventäviltä kursseilta irrotetaan resursseja pajaohjaukseen, pitää katsoa, kannattaako se kokonaisuuden kannalta.

D208:ssa on joka tapauksessa ensi maanantaista lähtien päivystys, joka kattaa melkein kaikki tunnit, kun ohjattua opetusta ei ole. Menkää ja opiskelkaa!

Ilkka, Inkeri ja fysiikan oppiainevastaava Hanna Vehkamäki ovat myös tavattavissa opetuksen kehittämisen proffakahveilla perjantaina 27.3. opiskelijahuoneella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *