Laskuharjoitusassarihaku 2015

Haluatko laitoksen kurssille assistentiksi? Nyt on hyvä – ja ensi vuotta ajatellen todennäköisesti ainoa – hetki hakea!

Assareita valitaan sekä vanhojen näyttöjen että haastattelun perusteella, joten sekä uusien että vanhojen olisikin nyt täytettävä e-lomake, jolla ilmaisevat kiinnostuksensa. Hakeneille ilmoitetaan kesäkuussa, ja työhaastattelut sijoittunevat elokuun toiselle viikolle (10.8.-14.8.).

Lompsi osoitteeseen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/60863/lomake.html ja ilmaise mielenkiintosi!

Kenen kannattaa sitten hakea?

Tyypillisesti assareiksi on hakeutunut myöhäisen kandivaiheen ja varhaisen maisterivaiheen opiskelijoita. Jo toisen vuoden opiskelija voi kuitenkin olla hyvä assari peruskursseille. On tietenkin tärkeää osata opettavan kurssin asia, mutta vähintään yhtä tärkeää on asenne ja oppimishalu. Ensisijaisesti kursseille toivotaan ihmisiä, jotka voivat sitoutua ainakin puoleksi lukuvuodeksi kerrallaan, koska monet kurssit, kuten Mapu I/II ja peruskurssit VuKasta Säfoon muodostavat kokonaisuuksia. Joissain tapauksessa saatetaan tarvita assaria vain yhdelle kurssille.

Pelkästään arvosanojen perusteella ei siis palkata, vaan tärkeää on asenne ja motivaatio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *