Digiloikka

Kuten varmasti kaikki olemme kuulleet, meidän (yliopiston, Suomen ja maailman) on tarkoitus digiloikata. Digiloikalla tarkoitetaan kaikenlaisen – yliopiston kontekstissa erityisesti opetuksen – digitalisoimista.

Fysiikan laitoksen henkilökunnalla – ainakin niillä, joiden kanssa olen puhunut – on varsin yhtenäinen näkemys siitä, että loikkiminen loikkimisen ilosta on syytä jättää sammakoille. Digitaaliset välineet ovat vain välineitä – ne eivät muuta oppimista sinänsä, vaan opiskelijan oman työn on edelleen oltava keskiössä. Tuijottamalla pelkästään digitaalisuutta mennään metsään.

Näin käytännön tasolla digitaalisuudessa on hyviä ja huonoja puolia, ja digitaalisuutta on monen tasoista. Osa opiskelijoista voi hyötyä siitä, että laskarin saa palauttaa Moodleen. Toisaalta assarille usein fyysisen paperin ja punakynän käyttöliittymä on Moodlea kätevämpi. Joka tapauksessa tässä tapauksessa on digitalisoitu vain lopputulos, lasku lasketaan edelleen käsin, ja sen tarkistaa ihminen.

Opetusta digitalisoidessa pitää aina miettiä, mitä lisäarvoa digitaalisesta ratkaisusta tulee. Sille on syynsä, että koodauksen opetusta on menestyksekkäästi digitalisoitu – työ tehdään joka tapauksessa tietokoneella, ja tietokone on mahdollista opettaa tarkistamaan koodia ihmistä paremmin ja erityisesti nopeammin. Saadaan siis aikaiseksi hyödyllinen muutos: ihminen voi opettaa ja kone voi tarkistaa. Kun puhutaan digitalisaatiosta, pitäisikin puhua ihmisen ja koneen työnjaosta, eikä yleisesti videoista, MOOCeista, verkkokursseista tai diginatiiveista.

Fysiikan opinnoissa digitaalisia sisältöjä on ollut vaihtelevasti, ja kokemuksia on laidasta laitaan. Joillain yksittäisillä kursseilla on videoitu luentoja, joillain on ollut esitehtäviä (esim. monivalintatehtäviä) luennoille. Yksittäisiä kursseja, esim. kevään Vuorovaikutukset ja kappaleet ja Vuorovaikutukset ja aine, on “flipattu” (flipped classroom) videoiden ja esitehtävien avulla, ja se on toiminut hyvin. Muutama vuosi sitten Termofysiikassa kokeiltiin valmiita digitaalisia aineistoja, mutta ne eivät soveltuneet käytettäviksi.

Laitoksen kurssipalautteissa on usein toivottu kursseille helppoja perustehtäviä. On täysin totta, että laskurutiinia tarvittaisiin lisää. Toisaalta assarit eivät ehdi korjata suurempaa määrää tehtäviä. Toki voidaan aina miettiä, tarvitsisiko lisätehtäviä palauttaa tai tarvitseeko niitä korjata. Toisaalta, jos on tarpeeksi hyvä digitaalinen väline – sellainen, joka ymmärtää että sin(theta)/cos(theta) ja tan(theta), tai edes 2+x ja x+2, ovat sama asia – helpompia tehtäviä voi laittaa sen korjattavaksi. Tällöin säästyy assareiden työtä johonkin hyödyllisempään.

Siitä huolimatta, että “digiloikkaus” sanana aiheuttaa kylmiä väristyksiä, aiomme nyt kuitenkin digiloikata hallitusti. Ensi syksynä Mapuilla pilotoidaan Stack-tehtäviä ja myös jonkin verran opetusvideoita. Stack-tehtävät ovat verkossa tarkistuvia tehtäväsettejä, joita on käytössä esim. osalla Matematiikan laitoksen kursseista. Tämän lisäksi kurssille Tieteellinen laskenta I tehdään uudet tehtävät, jotta koodausrutiinia saadaan lisää. Tässä käytetään TKTL:n TestMyCodea (TMC).

Uusien tehtävien tekeminen on työlästä ja aikaavievää. Siihen tarvittaisiin työvoimaa. Palkkaamme Mapun Stack-tehtäviä ja TiLan TMC-tehtäviä tekemään 2-3 opiskelijaa, jotka tekevät kesällä n. 3 kk täyspäiväisesti kurssien tehtäviä. Toivomme hakijoilta kurssien asiasisältöjä vastaavia taitoja, eli Mapujen ja/tai TiLan asian olisi syytä olla erinomaisesti hallussa. TiLan tehtävät tehdään python-kielellä. On eduksi, jos Stack ja/tai TMC on tuttu ja jos sinulla on näkemystä siitä, kuinka matemaattisia taitoja ja ohjelmoinnin perusteita opetetaan hyvin. Järjestelmien käyttöön toki koulutetaan, ja työ tehdään yhteistyössä kyseisten kurssien vastuuopettajien kanssa.

Kesätyön lisäksi toivomme valittujen henkilöiden olevan käytettävissä kurssien aikana (Mapu I-III periodissa I-III ja Tila I periodissa II), jolloin tarvitaan käytännön tukea harjoitusten pyörittämiseen. Lukukauden aikana työ on osa-aikaista (n. 30%).

Lisätietoja voi kysyä digin vastuuhenkilö Kimmolta (kimmo.i.tuominen at helsinki.fi) ja Inkeriltä (inkeri.kontro at helsinki.fi). Hae 12.4. mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/79202/lomake.html