Pajapilotti 2 torstaina

“Yleisassareiden” läsnäolo pajaluokassa D208 sai positiivista palautetta paikalle tulleilta opiskelijoilta. Tänään opiskelijat painottuivat peruskursseihin (erityisesti Vuorovaikutuksiin ja aineeseen), ja opiskelijoita oli paikalle saapunut yli 30. Palaute oli varsin positiivista, joskin assarit huomasivat itse, että oudomman kurssin ongelmia ei tuosta noin vain lonkalta ratkaista, vaikka kurssi olisi käytynäkin. Tärkeintä kuitenkin tietenkin on, että opiskelijat kokevat avun hyödylliseksi.

Torstaina otetaan uusintakierros, joten vielä pääsee testiyleisöksi ja antamaan palautetta!

Pajapilotti

Fysiikan laitokselta on toivottu matematiikan ja tietojenkäsittelyn tyylistä “yleispajaa”, johon voi tulla pyytämään neuvoja kurssin kuin kurssin asioissa. Aina kun yleispajaa on henkilökunnan kesken pohdittu, esteeksi on koettu se, että harva (lue: vielä ei ole ilmoittautunut yhtäkään) kokee olevansa niin varma niin monella fysiikan osa-alueella, että uskaltaisi mennä pajaan valmistautumatta huolellisesti ainakin suurimpien kurssien laskareihin.

Olemme pohtineet, onko fysiikan opettaminen ja opiskelu todella niin erilaista kuin matematiikan ja tietokäsittelytieteen, vai onko syynä liiallinen itsekritiikki, joka estää uusien asioiden kokeilemisen. Koska hyviä ajatuksia ei pidä tyrmätä henkilökunnan mutuilun perusteella, järjestämme pajapilotin joulukuun ensimmäisellä viikolla luokassa D208.

Pajapilotit pidetään ti 2.12. klo 12-14 ja to 4.12. klo 12-14. Tällöin D208:aan suuntaavat eri vaiheessa fyysikon uralla olevat assistentit, jotka auttavat parhaan kykynsä mukaan laskareissa, labraselkkareissa ja muissa päivänpolttavissa kysymyksissä. Pilotin tarkoitus on haarukoida sitä, onko tällaiselle pajalle tilausta, minkätasoisia ongelmia pajaan tuodaan, ja onko “yleisassistentista” hyötyä opiskelijoille keskimäärin. Osallistujilta kerätään tietenkin myös palautetta, jonka perusteella voidaan arvioida, onko tällainen malli mahdollinen Fysiikan laitoksella ja mitä se vaatisi.

Termofysiikan perusteet 2014 kurssipalaute

Termofysiikalta kerättiin nyt ensimmäistä kertaa täysimittainen kurssipalaute. Vastauksia tulikin hulppeasti pitkälti toista sataa, kiitoksia vain!

Yleiskuva palautteesta on hyvin positiivinen. Sekä luennoista että laskareista pidettiin, eikä mikään osa-alue kerännyt erityisesti moitteita. Pientä parannettavaa on monissa yksityiskohdissa, mikä on ihan ymmärettävää kaikki kurssin opettajat ovat ensimmäistä kertaa pitämässä tätä kurssilla. Kokonaisuutena kurssi näyttää onnistuneen kuitenkin oikein hyvin. Tästä kertoo osaltaan myös alhainen kurssin keskenjättöprosentti.

Aiemmin termofysiikan kurssi on ollut koko syyslukukauden mittainen, ja palautetta sieltä on kerätty satunnaisesti. Niinpä tälle palautteelle ei ole tarjota kunnollista vertailukohtaa aiemmista. Kaikenkaikkiaan uudistus vaikuttaa onnistuneelta, koska kurssilla oli ennätysmäärä ilmoittautuneita, joista valtaosa osallistui erittäin aktiivisesti ja läpäisi kurssin kirkkaasti. Perus- ja aineopintojen kurssien joukossa syksyn 2014 Termo pärjää oikein hyvin.

Termo_2014_palaute2

Termofysiikan yleisöryntäys

Termofysiikan kurssi jaettiin kahtia syksyksi 2014. Vanhaan termofysiikan kurssiin sisältyi monenlaisia aiheita ja kurssi koettiin hyvin raskaaksi. Kurssin aloitti tyypillisesti noin sata opiskelijaa ja läpäisi viitisenkymmentä. Kurssin suositeltu suoritusaika on fysiikan pääaineopiskelijoilla toisen vuoden syksyllä.

Kurssi päätettiin jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen on kevyempi Termofysiikan perusteet (4 op) ja toinen syvemmälle osittaisderivaattojen ihmeelliseen maailmaan menevä Termodynaamiset potentiaalit (6 op). Opintopisteissä on huomioitu se, että jälkimmäiseen kurssiin sisältyy esseen kirjoittaminen.

Termofysiikan perusteisiin ilmoittautui syksyllä noin 140 henkeä, kun laitos oli konservatiivisesti varautunut noin sataan. Vielä ilahduttavampaa oli osallistujamäärän kehitys: kurssin keskeyttäminen oli todella harvinaista. Kurssiin oltiin selvästi tyytyväisiä ja jatko-osalle (Termodynaamiset potentiaalit) ilmoittautuikin niin paljon väkeä, että laskariryhmien määrää kasvatettiin kolmesta neljään. Nähtäväksi jää, onko tämä vuosi vain anomalia, vai nouseeko termo pysyvästi aiempaa isommaksi kurssiksi.

Tiedotus siirtyy 2010-luvulle

Fysiikan laitoksella on jo pitkään kehitetty opetusta, sekä muuttamalla perusopetuksen käytäntöjä kurssipalautteen ja opetushenkilökunnan kokemuksien perusteella, että esimerkiksi tarjoamalla opiskelijoille tiloja, jotka soveltuvat opiskeluun. Kävi kuitenkin ilmi, että esimerkiksi laskupajakäytössä olevasta luokasta D105 ei tiedetty välttämättä sen paremmin opiskelijoiden kuin henkilökunnankaan parissa. Nyt, kun vastaavia tiloja avataan lisää, haluamme varmistaa, että kaikki tieto löytyy samasta paikasta.

Tähän blogiin on kerätään luokkien D105, D204 ja D208 lukujärjestykset, jotta voit helposti löytää tiedon siitä, milloin toivomasi laskupaja onkaan, ja uskaltaako D208:aan mennä lataamaan läppäriä ja laskemaan laskuja tiistaisin, vai onko siellä ohjattua opetusta juuri silloin kun sinulla olisi aikaa laskea. (Ei ole, se on 2. jaksossa vapaa koko tiistain!)

Täällä kerrotaan myös opetuksen kehitystyöstä, esimerkiksi kurssiuudistuksista ja kerätystä kurssipalautteesta. Muodoksi valikoitui blogi sen helpon ylläpidettävyyden ja kommentointimahdollisuuksien takia. Blogilla pitää olla helppo ja iskevä nimi, jotta meidät löydetään muistetaan, joten käytyämme juttelemassa fuksien ja Resonanssin kanssa nimeksi valikoitui Älä hajoile. Myös osoitteen pitää olla sellainen, että se on helppo löytää. Ajattelimme, että “fyysikoille” kuvaa parhaiten sitä, mitä haluamme tehdä. Tarkoitus on toimia resurssina teille: opiskelijoille, assistenteille ja muulle henkilökunnalle.