Fortsatta funderingar

Vår grupp har under de senaste veckorna i viss mån avkopplat från aktuella forskningsartikeln och därmed fått samla tankarna inför intensiva veckan före forskarkonferensen. Vi inledde dagens gruppmöte med att arbeta tillsammans kring frågorna som vi upplevde att fortsättningsvis behövde klargöras via vår samarbetspart och forskare, Dr. Jan-Erik Mansikka.

Gruppens forskningsartikel har väckt massvis med frågor och givetvis också gett svar, som i sin tur väckt följdfrågor. Vi har upplevt att kursen, och främst Mansikka, skapat en sorts kanal för oss att kollektivt som en grupp följa med teorier, idéer, problematik, existerande strukturer inom småbarnspedagogiken och möjliga förändringar till diverse verksamhetsmodeller som skulle förändra strukturen. Det har varit fascinerande att få möjligheten att försöka förstå komplexa teorier gemensamt i gruppen och därefter få granska teorierna och fenomenen tillsammans med en forskare.

Vi har bekantat oss med ett poststrukturalistiskt förhållningssätt till dokumentation av småbarnspedagogisk verksamhet. I korthet innebär poststrukturalism misstänksamhet till ett rådande system, en struktur eller ett sätt att agera. I kontexten har vi lärt oss hur pedagogisk dokumentation kan ta en poststrukturalistisk form i och med att verksamheten ständigt utvecklas i relation till ändringar på makronivån (samhället) och mikronivån (inom daghemmet, t.ex. barns individuella behov). Dessutom har vi bekantat oss med vad det innebär för daghem, barnen, föräldrarna och småbarnspedagogerna. Poststrukturalistiska influenser betonar reflektion, ett kritiskt förhållningssätt till rådande strukturer och en vilja att vidareutveckla verksamheten.

Poststrukturalismen är även något som kan appliceras till vanor och tankar på ett individuellt plan. Ur ett filosofiskt perspektiv har studierna relaterade till forskningsartikeln haft en oväntad effekt på hur vi förhåller oss till egna vanor och sociala strukturer.

FAB4

9 svar på ”Fortsatta funderingar”

  1. Ni verkar förstå eran forskning bra då ni själva funderar kring dessa frågor även hemma t.ex. hur ni förhåller er till era vanor.

  2. Låter som ett komplicerat ämne men ni verkar ha koll på det och formulerade era tankar fint i blogginlägget! Intressant att poststrukturalismen också fått er att tänka mer kritiskt!

  3. Poststrukturalism låter som ett intressant ämne och ett begrepp som jag har inte tidigare hört om. Att ha en kritisk syn på saker är positivt då man vill utveckla och förbättra. En intressant infallsvinkel!

  4. Tack för ett intressant inlägg! Tack också av att ni förklarade vad poststrukturalism betyder så man kunde förstå inlägget mer pä djupet 🙂

  5. Det låter bra att ni tycks ha bra koll på ert ämne! Vi diskuterade i vår grupp (Magnifika sjuan) om hur vår forskare har fått oss att förstå vårt ämne, trevligt att ni har upplevt samma i er grupp. Det har säkerligen lyfts en stor vikt från era axlar.

  6. Intressant blogginlägg och er paneldiskussion på forskarkonferensen öppnade upp er artikel ännu mera. Poststrukturalism och allt vad det innebär är ett intressant ämne för mig. Ni har lyckats göra mig nyfiken på er artikel och jag tror att den är värd att läsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *