Ångest inför bedömning

Efter vårt senaste blogginlägg har en hel del hänt. Vi har fördjupat oss ännu mer i vårt ämne,  det vill säga bedömning. Läruppgifterna har hjälpt oss att se vår artikel ur olika synvinklar och vidgat våra perspektiv. Temat känns mer konkret och vi har kommit närmare det.

Vår syn på bedömning har förändrats drastiskt. Vi har förståelse för alla lärare som haft svårigheter att bedöma arbeten och som i klassen uttryckt sin förtvivlan över att vara tvungna att bedöma arbetena på något sätt. Våra ögon har öppnats för olika sätt att bedöma elever och att man definitivt inte ska se på endast provet. Samtidigt har vi insett att både summativ och formativ bedömning har sina nackdelar. 

Vår syn på bedömning har blivit mer mångfacetterad. Formativ bedömning är inte alltid bättre än summativ bedömning. Formativ bedömning måste ha ett tydligt syfte och variation är viktigt. Även läroplansgrunderna 2014 lyfter fram att bedömningen ska vara mångsidig. Enligt detta har också summativ bedömning en plats i skolan. Detta understöds även av att eleverna ska ges ett summativt vitsord i slutet av perioden eller terminen.

Igår diskuterade vi med vår forskare Laura Tuohilampi om lärarens roll i bedömningen. Ifall man i klassen jobbar med formativ och summativ bedömning samt dokumentation växer lärarens arbetsmängd något otroligt. Den mångsidiga bedömningen är viktig och hör till en aktiv lärares jobb men vi förstår problematiken i både etiska och arbetsmässiga biten. Det är viktigt att komma ihåg att man varken behöver eller ska bedöma allting.

Man får inte heller glömma bort elevernas perspektiv i denna fråga. Bedömning kan splittra elever och ge upphov till konkurrens, ångest och stress. Vi har ofta upplevt att man blir bedömd på tre saker; prov, timaktivitet och grupparbeten / essäer. Detta borde förnyas, särskilt timaktiviten anser vi vara en problematisk del av bedömningen. Hur definierar man “bra” timaktivitet? Blyga elever kan ändå vara väldigt uppmärksamma, göra sina uppgifter noggrant och diskutera i grupper.

Sammanfattningsvis anser vi att bedömning står inför ett vägskäl. Läroplanen har förändrats under de senaste åren men bedömningen ligger ännu efter och försöker febrilt hinna ikapp. Vi måste alla som blivande pedagoger komma ihåg vår uppgift i denna fråga och vi väntar med spänning på att ta oss an våra uppgifter.

 

//KLULESS

11 svar på ”Ångest inför bedömning”

  1. Vilket aktuellt ämne! Att få till en mångsidig och rättvis bedömning verkar inte helt lätt… Detta har varit något jag själv funderat mycket på så ser fram emot att höra mer om detta på forskarkonferensen 🙂

  2. Hurra för er! Det låter verkligen som ni har nått fram till väsentlig kunskap och svåra frågor. Bedömning är så himla viktigt och riktgivande i vårt samhälle. Det känns verkligen att hela tänktet kring bedömning är som ni skriver lite föråldrat. Vilka värdegrunder har hela diskursen om bedömning i vår samtid? Var är de värdefulla och nyttiga redskapen i det hela och vad helt enkelt hämmar individerna från att sträva mot sitt potential. Var tar vi alltså slint i bedömningsfrågan?

  3. Bedömning i undervisningen är jätteintressant och viktigt ämne. Den kan sker på olika slag. Bedömning är viktig för både elever för att kunna bli bättre inom lärandet och för lärare för att kunna utveckla undervisningen. bedömning är inte lätt att göra och ibland får elever orättvisa bedömningar, vilka kan inverka negativt på elevers motivation. Jag tycker att bedömning har ett behov att utveckla. Jag förväntar en mycket intressant diskussion med forskaren. Lycka till ! 🙂

  4. Viktigt och ett aktuellt ämne att behandla. Bedömningen är viktig för att kunna se hur lärande har gått och sedan kunna optimera undervisningen! Väntar på att få höra er diskussion!

  5. Vilket intressant ämne ni diskuterat! Samtidigt väldigt viktigt och aktuellt ämne som säkert de flesta någon gång funderat på. Mycket handlar om bedömning så det är bra att ni valt att fördjupa er på detta!

  6. Vilket intressant ämne! Det låter som ett ämne som ni haft nytta av och kanske fått en blick vad ni själv tycker man ska eller inte ska göra som en lärare i framtiden.

  7. Intressanta tankar och välskrivet inlägg! Håller med om att timaktivitet är svårbedömt. Jag ser fram emot att ta del av fler forskningar och teorier om just bedömning under studierna.
    God jul!

  8. Det har varit roligt att följa er forskning och utveckling. Er paneldiskussion gick smidigt och verkade vara väl planerad 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *