Känslor efter forskningsträffen

Hej alla!

Vi i team XX har efter senaste inlägget träffats med forskaren och fått mera insikt i forskningen och artikeln. Vi upplevde diskussionen som mycket intressant och informativ. Vi hade mycket att diskutera och vi fick en ny inblick till hur aktuellt problem stereotyper är. Stereotyperna forskaren stötte på var kanske ändå inte stereotyper vi hade förväntat oss, men väldigt aktuella. 

Det vi tyckte var intressant i artikeln var det att den föddes från en annan forskning. Det var inte forskarens mening att skriva artikel om detta, men efter resultat från en annan forskning beslöt hon sig för att skriva den. Det att hon egentligen inte forskade om stereotyper visar att svaren är ärliga och genuina. Då hon intervjuade lärare och studiehandledare hörde hon mycket stereotypiska tankar som att flickor är flitiga och duktiga och att pojkar mest bara slappar i skolan. 

Vi har börjat planera vår panel diskuission trots att vi ännu är osäkra om hur det kommer se ut till slut. Vi har planerat i vilken ordning paneldiskussionen ska genomföras. Hur vi ska presentera forskaren och vilka frågor vi vill ställa forskaren. Vi är mycket intresserade att få fram Katarinas åsikter om stereotypers framtid och roll i skolvärlden. 

 

Vi ser fram emot att få vara med i forskarkonferensen! 

 

Lycka till med forskningen!

Team XX